Göm menyn

Linköpings universitet rekryterar hornhinnepionjär

öga

Den världsledande hornhinneforskaren May Griffith, Kanada, flyttar sin forskning till Linköping. Hälsouniversitetets forskning kring konstgjorda hornhinnor och transplantation av syntetiska hornhinnor stärks nu ytterligare.

För drygt ett år sedan blev Universitetssjukhuset i Linköping först i världen med att transplantera syntetiska hornhinnor. Rekryteringen har skett i samarbete mellan Linköpings universitet och Universitetssjukhuset.

Per Fagerholm, professor och överläkare i Linköping, har bedrivit forskning kring konstgjorda hornhinnor sedan år 2000. Forskningen har skett i nära samarbete med May Griffith, ledande forskare vid Universitetet i Ottawa.

– May Griffiths kunskap kring biokemi och framställning av syntetiska vävnader av kroppens egna substanser är oerhört värdefull. Det är en kompetens som även kan användas för att framställa andra organdelar. Det är således många specialiteter som kan dra fördel av hennes kunskaper, säger Per Fagerholm.

Stor nytta för patienter och forskning

-Jag ser detta som en synnerligen viktig rekrytering för såväl forskningen som sjukvården inom området ögonsjukdomar, säger Mats Hammar, dekanus på Hälsouniversitetet. På sikt kommer detta att ha betydelse även för en rad andra områden där man kan skapa ny vävnad till nytta för patienter. Det är enormt roligt att professor Griffith valt Linköpings Universitet och sjukvården i Östergötland som bas för sin fortsatta forskning.

Mats Hammar poängterar att de avancerade kunskaperna inom proteinkemi som finns vid Linköpings Universitets tekniska fakultet har varit bidragande för att locka May Griffith till Linköping. Även samarbetet med olika områden inom sjukvården vid Universitetssjukhuset har varit avgörande. Såväl rektor Mille Millnert som landstingsledningen har varit mycket aktiva i rekryteringen av May Griffith.

Trolleri med biologiskt material

Redan 1997 skapade May Griffith en modell för den första funktionella vävnaden som motsvarar den mänskliga hornhinnan. Sedan dess har forskningen utvecklats och för ett år sedan genomförde US, som första sjukhus i världen, transplantation av syntetiska hornhinnor på tio patienter. Transplantationerna har följts upp och resultaten är mycket lovande.

May Griffith ska till en början driva sin verksamhet på deltid i Linköping och dela med sig av sina kunskaper som gästprofessor. Till hösten kommer så hennes medarbetare att göra henne sällskap i Linköping. Tanken är då att tillsammans med ögonkliniken utveckla material för användning som hornhinnetransplantat.

– Vi kan idag trolla med material i biologin på ett sätt som var otänkbart bara för några år sedan. Detta trolleri behärskar May Griffith och är något som vi kommer att arbeta med, säger Per Fagerholm.

Per Fagerholm uppskattar antalet människor i behov av transplantation till tio miljoner runtom i världen. Närmare tio procent av dessa ingrepp misslyckas på grund av avstötningsreaktioner. Konstgjorda hornhinnor har däremot inte det problemet.


2009-01-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08