Göm menyn

Arbetsterapeutprogrammet satsar på entreprenörskap

Blivande arbetsterapeuter får en extra träning i att vara entreprenörer genom ett EU-projekt som ska främja kvinnors entreprenörskap inom vård och social omsorg.
- Vi vill att våra studenter ska se alternativa vägar i sin yrkesidentitet, säger Jane Holstein, universitetsadjunkt på arbetsterapeutprogrammet.

Jane HolsteinSedan några år tillbaka satsar arbetsterapeutprogrammet på att förbereda sina studenter i ett entreprenöriellt tänkande. Genom det nu pågående projektet intensifieras det arbetet.

- Anledningen är att vi tycker det är viktigt att våra studenter ser på sitt yrke och sina möjligheter ur ett brett perspektiv. Samhället förändras hela tiden, vården privatiseras, hjälpmedel utvecklas och mycket vård förläggs i hemmen. Det innebär både nya utmaningar och möjligheter för arbetsterapeuter och vi vill att studenterna ska vara väl rustade för det, att de lyfter blicken, får med sig ett kreativt tänk och ser fler möjligheter med sitt yrke, säger Jane Holstein (bilden).

Men satsningen handlar inte enbart om att lära studenterna att starta eget.

- Vi vill att de ska bli medvetna om att de kan påverka utvecklingen, liksom att de kan utveckla produkter och tjänster även om de inte arbetar som företagare.

Under hösten har flera satsningar gjorts inom ramen för projektet, däribland en workshop om hur man kan identifiera samhällsproblem där arbetsterapeuter kan ingå som en del av en lösning, och hur man på ett strukturerat sätt kan utveckla ett entreprenörskap. Ett tidigare samarbete med blivande civilingenjörer kring en kurs i design har också vidareutvecklats där entreprenörsaspekter nu finns med.

- Vi kommer också att delta i en konferens i Tyskland om hur man jobbar med entreprenörskap på universitet. Att samarbeta så här i ett projekt ger ett gott utbyte av erfarenheter.

EU-projektet heter FORTE och förutom LiU (där även sjukgymnastprogrammet till viss del deltar) ingår även länsstyrelsen i Östergötland, InnovationskontorEtt, Vårdförbundet och Lahti University of Applied Sciences i Finland.

 

Text: Eva Bergstedt

 Arbetsterapeutprogrammet

 


2012-01-04Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08