Göm menyn

HU-projekt räddar barn i Nicaragua

I nära 30 år har Lennart Svensson, professor i virologi vid Linköpings universitet, haft ett utbildnings- och forskningssamarbete om diarrésjukdomar med vårdpersonal i Nicaragua. Nu kan projektet fortsätta tack vare stöd från Sida och Vetenskapsrådet.

Barn i Nicaragua.Enligt de nya riktlinjerna för det svenska biståndet hör Nicaragua till de länder som blir utan. Men Lennart Svensson och hans medarbetare Marie Hagbom och Johan Nordgren har nu beviljats 750 000 kronor för ytterligare tre års verksamhet i det hårt drabbade landet.

Programmet bedrivs i samverkan med universitetet i León. Infektionsläkare, barnläkare och laboratoriepersonal från hela Centralamerika deltar och några har disputerat med Lennart Svensson som handledare. Dessutom ingår ett intensivt laboratoriesamarbete där prover från Nicaragua analyseras i Linköping.

– Nicaragua är ett fattigt land med väldigt hög barnadödlighet i diarrésjukdomar. Men vårt projekt har varit framgångsrikt, säger Lennart Svensson.

Bakom de svåra diarréerna hos barn ligger framförallt rotavirus, som sprids via dåligt dricksvatten och bristfälliga avlopp. För undernärda barn är risken för dödlig uttorkning särskilt stor.

– Om man kan hjälpa till att rädda några barns liv så är det väldigt mycket värt, säger Lennart Svensson.

Text: Åke Hjelm


2011-12-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08