Göm menyn

Eva Lund får 2011 års Bergdahlpris

Året Bergdahlspris för goda och långsiktiga pedagogiska insatser tilldelas Eva Lund, professor i medicinsk radiofysik, för att hon med lojalitet, engagemang och oförtröttlighet har vidareutvecklat HU:s pedagogiska profil.

Eva Lund, professor i radiofysik.Det var en rörd och glad Eva Lund som tog emot 2011 års Bergdahlspris på tisdagens fakultetskollegium.  Priset delades ut av Christina Eintrei, professor i anestesiologi och bestod av en vacker tavla. 

– Jag är lycklig och hedrad. Det kommer att få en hedersplats hemma, sa Eva Lund. 

Bergdahlpriset instiftades för att hedra minnet av professor Björn Bergdahl, som gick bort i mars 2009. Hans bidrag till Hälsouniversitetets utveckling var av stor betydelse och hans pedagogiska intresse och kompetens parat med hans oförtröttliga förmåga att driva processer framåt gjorde honom till en näst intill oumbärlig kraft inom fakulteten.

– Björn var oförtröttlig i sin entusiasm och introducerade ett nytt tänkande i HU:s utbildningar. Han har inspirerat oerhört många av oss, sa Christina Eintrei.

Den fullständiga motiveringen till årets pristagare löd:

”Eva Lund har under lång tid och med oförtröttligt engagemang arbetat med att införa och vidareutveckla Hälsouniversitetets pedagogiska profil. Eva Lund har arbetat med flera av fakultetens utbildningar på olika nivåer och i många positioner.

Hon har entusiastiskt delat med sig av sin pedagogiska erfarenhet och kompetens genom kurser för handledare och utbildningsansvariga inom ramen för centrum för undervisning och lärande (CUL). Hon har alltid lojalt ställt upp för andra lärare och hjälpt många PBL-handledare att komma in i den nya rollen. Hon har hållit presentationer och seminarier om fakultetens pedagogiska profil på nationell nivå och i samband med internationella konferenser.

Som basgruppshandledare under många år har Eva Lund alltid satt studenternas lärande i centrum och har därigenom hjälpt många studenter över de initiala svårigheterna. Detta engagemang har varit av särskild betydelse för internationella studenter.
Eva Lund är helt enkelt en av de lärare som utan att låta sig förtröttas eller slås ner idogt strävat på med att genomföra den pedagogiska idé som är Hälsouniversitetets fundament.”

Text: Karin Allander
Foto: David Einar
 


2011-12-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08