Göm menyn

Prisregn på årets sista fakultetskollegium

Tre förtjänstmedaljer och en rad priser delades ut på årets sista fakultetskollegium. Samtidigt presenterade sig den nya fakultetsledningen som tillträder vid årsskiftet och avgående ledning summerade de sex åren de lett Hälsouniversitetet.

Mats Hammar.Kreativt, fantastiskt och utmanande. Adjektiven var många när avgående dekanus Mats Hammar och prodekanerna Lena Öhman och Per Hultman summerade sina år i ledningen.

– Jag minns när jag stod här för sex år sedan och det var med en viss bävan. Men det har varit ett privilegium att få leda en sådan kader av kreativa, kompetenta och drivna medarbetare, sa Mats Hammar.

– Det är en unik fakultet att jobba med och det har varit fantastiskt. Det är både med glädje och med ett visst vemod jag lämnar uppdraget, sa Lena Öhman som har ansvarat för utbildningsfrågor.

Lena Öhman.Framgångsrika rekryteringar, stärkt experimentell och klinisk forskning, stora donationer som har möjliggjort rekryteringar och nya centrumbildningar som LARC och CBR var bara några områden som lyftes fram.

– Forskning är det område som kanske har varit den tuffaste utmaningen. När Mille Millnert var rektor gjorde han en eriksgata där han  poängterade att vi är konkurrensutsatta. Det var ett budskap han verkligen fick fram och som vi har arbetat utifrån de här åren, sa Mats Hammar.

Lena Öhman lyfte fram de nya utbildningarna som har startats, hur fakultetetens Judit Svensson mottog anslag från Hälsofonden.medicinska pedagogik har utvecklats och blivit ett eget forskningsämne, samt utvecklingen av Pedagogiskt Centrum och Clinicum.

– Även samarbetet med landstinget och studentkåren har blivit bättre under de här åren. Consensus har varit fantastiska att jobba med. Det är riktiga idésprutor, sa hon.

Områden där man ansåg att man kunde ha lyckats bättre var bland annat fundraising, misslyckade rekryteringar inom neurologi och psykiatri och att öka andelen fasta forskningsmedel.

Thomas Skogh, professor i reumatologi, mottog anslag från Hälsofonden.En rad priser och anslag delades även ut. Bergdahlspriset gick till Eva Lund, professor i radiofysik.  Hälsofondens anslag gick till Judit Svensson, doktorand vid IKE och Thomas Skogh, professor i reumatologi. Dessutom mottog 16 nya docenter sina diplom.

Årets hedersmedalj i guld gick till professor Gösta Berling för "synnerligen viktiga insatser för samverkan mellan Hälsouniversitetet och Landstinget i Östergötland".  Årets förtjänstmedaljer i silver tilldelades nyligen disputerade Ingrid Steinvall för att hon utfört "en värdefull studie på patienter i ett nationellt brännskadecenter".

Ingrid Steinvall.Den andra hedersmedaljen i silver tilldelades amanuenserna i histologi, anatomi, klinisk kemi, obduktion och klinisk fysiologi eftersom "deras idéer initiativ och arbetsinsatser bidrar till att utveckla och förbättra pedagogiken inom våra medicin- och vårdutbildningar”.

Avslutningsvis presenterade sig den nya ledningen, som består av Johan Dabrosin Söderholm, Fredrik Elinder och Karin Kjellgren.

John-Peder Escobar Kvitting var en av dem som mottog docentdiplom.– Det känns ärofyllt, stimulerande och roligt. Utbyggnaden av läkarutbildningen och ett stärkt samarbete mellan basvetenskap och klinisk forskning är några av de utmaningar vi står inför, sa Johan Dabrosin Söderholm.

Du kan läsa mer om den nya fakultetsledningen och vilka frågor de kommer att prioritera den första tiden, samt en längre artikel om tillträdande dekanus Johan Dabrosin Söderholm, under nästa vecka.

Text: Karin Allander 
Foto: David Einar 


2011-12-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08