Göm menyn

Två veckors eldprov för HU-studenter

År 1996 var Hälsouniversitetet först i världen med en klinisk undervisningsavdelning som drivs av studenter. I dag finns tre avdelningar där tusentals studenter har passerat genom åren. På måndag firar de gemensamt jubileum. 

Marta Elmquist, student på läkarprogrammet.Rummet är litet. Ett ovalt bord i mitten och några blå stolar längs väggarna. Vid bordet sitter fyra studenter. Två är läkarstudenter, en är sjuksköterskestudent och en är blivande arbetsterapeut. Längs väggarna sitter handledarna. Samtliga tittar koncentrerat på en nerdragen projektorduk. Klockan är strax efter halv nio och morgonronden på avdelning 30 har precis börjat.

– Kvinnan opererades i går. Hon har cancerdiagnos och fraktur på båda benen, inleder Marta Elmquist, 26-årig läkarstudent som just nu går tionde terminen på utbildningen.

Det är hon som håller i ronden tillsammans med Agnieszka Kot, även hon student på läkarprogrammet.  Marta Elmquist orienterar sig vant i journalsystemet Cosmic och får upp röntgenbilderna.

– Patienten opererades med märgspik i vänster och platta och skruv i höger, fortsätter hon.

Agnieszka Kot, student på läkarprogrammet håller i ronden.– Operationen gick bra. Spiken sitter i en perfekt vinkel. Jag föreslår att en utredning om osteoporos görs i öppenvården. Det är ett tänkbart fall av benskörhet, fyller Anders Kalén i på bred stockholmska.

Han är ortopedläkare med medicinskt och pedagogiskt ansvar för avdelningen och har arbetat på KUA 30 sedan starten för 15 år sedan. Då var man först i världen. Idag finns ytterligare en klinisk undervisningsavdelning på Universitetetssjukhuset i Linköping och en på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Genomgången av de åtta inneliggande patienterna på avdelningen försätter.  Det gäller allt från tänkt vårdplanering till blodstatus och mediciner. Hur länge behöver patienten stanna? Hur rehabiliterad ska hon vara innan hemfärd? Vad är vårt mål? Vad är hennes mål? När är det lagom att dra katetern? Studenterna diskuterar sinsemellan och handledarna lyssnar och kommer med inlägg.

En av patienterna klagar på smärta. Vilken medicin är korttidsverkande och vilken är långtidsverkande? Kan man höja doseringen utan att patienten blir alltför förvirrad?

I andra fall är blodvärdet lågt. Behövs blodtransfusion och i så fall hur många påsar? Vad beror stegringen av P-CRP värdet på? Varför är blodtrycket lågt? Kan det avhjälpas genom att kryssa Furix?

Som oinvigd är det svårt att följa med i alla facktermer. Men helt klart är att det inte rör sig om några lätta patientfall. På avdelningen finns allt från multisjuka äldre med dubbla höftfrakturer, till yngre personer som opereras för tumörsjukdomar. Jag frågar studenterna om det inte känns nervöst att plötsligt befinna sig i skarpt läge.

– Ibland kan det vara svårt att veta om man ska avvakta eller om man ska sätta in åtgärder. Speciellt när man inte riktigt vet vad som är normalförloppet efter en operation. I början var jag lite nervös, men nu efter de första dagarna känns det bra. Handledarna ger bra råd och vi får det stöd vi behöver. Dessutom har vi haft mycket verksamhetsförlagd utbildning under tidigare terminer, säger Marta Elmquist.

Anders Kalén, ortopedläkare med medicinskt och pedagogiskt ansvar för KUA30.Att det inte finns några fast anställda undersköterskor på avdelningen tycker hon både har fördelar och nackdelar.
– Det gör ju att man får en väldigt nära patientkontakt och man blir insatt i hela vårdkedjan. På så sätt tycker jag att de har lyckats väldigt bra med det interprofessionella. Samtidigt kan det bli lite svårt att hinna med sin egen yrkesroll, säger hon.

Enligt Eva-Britt Norr, sjuksköterska och sektionshandledare på KUA 30, är det just samarbetet med de andra yrkesgrupperna som brukar vara mest utmanande för studenterna.

– Oftast känner de inte varandra när de kommer hit. De första dagarna brukar handla mycket om att lära känna varandra och hitta rutiner. Här ställs de verkligen på prov. Har de kunskapsluckor så märks det tydligt, säger hon.

Efter en dryg timme avslutas ronden. Studenterna får beröm av Anders Kalén för bra uppmärksamhet och gott samarbete.

För Marta Elmquist och de andra väntar knappt två intensiva veckor av nära patientarbete och beslut i skapt läge innan det är dags för en gemensam kursutvärdering.

Text: Karin Allander
Foto: Peter Karlsson/Svarteld


Fakta KUORNA:

  • Praktik på de kliniska undervisningsavdelningarna ingår som ett obligatoriskt moment i slutskedet av vårdutbildningarna på Hälsouniversitetet.
  • Det finns tre avdelningar: KUA 30 och KUA 9, ortopediska avdelningar vid Universitetetssjukhuset (US) och Vrinnevisjukhuset, samt KUA 82 som är en geriatrisk avdelning vid US. Totalt finns ett tiotal KUOR runt om i Sverige.
  • På KUA 30 arbetar studenter i tre vårdlag som bemannar avdelningen mellan klockan 06.45-21:30, även på helger. Varje fjortonde dag kommer 20 nya studenter till avdelningen. Totalt har 7 000 studenter arbetat på avdelningen sedan starten 1996.
  • Den täta personalbemanningen brukar göra att patienterna känner sig väl omhändertagna och utvärderingar har gett verksamheten gott betyg. Enbart på KUA 30 har 4 500 patienter vårdats.
  • Den 19 december firar samtliga KUOR gemensamt 30-årsjubileum. Läs mer om de Kliniska undervisningsavdelningarna här.
     

 


2011-12-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08