Göm menyn

Ny satsning ska stärka kompetens hos VFU-handledare

Vårdpersonal som handleder studenter ska få större möjligheter att utveckla sin kompetens.  Den 14 december inleddes satsningen med en inspirationsdag och nästa år erbjuds VFU-handledare både utbildningsdagar och nya kurser på Pedagogiskt Centrum.

Intresset för satsningen har hittills varit stort. Ett 60-tal deltog i inspirationsdagen den 14 december och hälften av vårens utbildningsdagar för handledare inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är redan fullbokade.

– Det känns väldigt glädjande och det visar också att det finns ett stort behov ute i verksamheten, säger Eva Johannesson, universitetsadjunkt och konsult på Pedagogiskt Centrum som arbetar med pedagogisk kompetensutveckling för lärare.

Ämnen som tas upp under vårens kursdagar är bland annat metoder för hur man som handledare bedömer och hjälper studenter på bästa sätt och hur man handleder inom problembaserat lärande.

– Målet är att de ska känna sig stärkta och trygga i sin handledarroll, säger Eva Johannesson.

Till hösten startas två kurser vid Pedagogiskt Centrum som riktar sig till VFU-handledare, en grundläggande kurs på runt fyra dagar och en ny avancerad kurs som kommer att gå under tio veckor.  Kurserna riktar sig till handledare för Hälsouniversitetets studenter inom både universitet, kommun och landsting, samt privata aktörer.

– Hittills har det funnits enstaka kurser för VFU handledare, men de har ofta riktat sig till en specifik yrkesgrupp.  Det här är första gången vi ger handledarutbildning som är samordnad mellan programmen och som riktar sig till en så här bred målgrupp, säger hon.

Eva Johannesson är en av dem i arbetsgruppen som har arbetat med att ta fram en plan för hur kompetensen hos handledarna ska stärkas. Gruppen består av både HU-anställda, landstingsanställd och en studeranderepresentant från Consensus.

Uppdraget kommer från fakultetsstyrelsen och bakgrunden till satsningen är utvärderingar av Nöjd Student-index (NSI), en webbenkät som skickas ut till studenter vid Linköpings universitet varje år.

Där har HU-studenter uttryckt ett visst missnöje med delar av sin handledning, både vad gäller basgruppsarbetet i den ordinarie undervisningen och på de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen.

– Det är något vi tar på stort allvar. Vi hoppas att den här satsningen ska göra våra utbildningar ännu bättre. Det är naturligtvis mycket viktigt att studenterna får det stöd men också utmaningar som de behöver i sitt lärande, säger Mats Hammar, dekanus på Hälsouniversitetet.

Han var en av dem som medverkade på inspirationsdagen den 14 december tillsammans med Mats Uddin, HR-direktör på Landstinget i Östergötland, studenter på Hälsouniversitetet och flera medarbetare vid Pedagogiskt Centrum och landstinget.

Satsningen på kompetensutveckling för VFU-handledare har fått ekonomiskt stöd av centrala LiU och nästa år påbörjas även planeringen av webbaserade distanskurser på flera nivåer som kommer att rikta sig till VFU-handledare över hela landet.

– Vi hoppas kunna dra igång dem hösten 2012 eller under början av 2013, säger Eva Johannesson.

Text: Karin Allander

 


2011-12-12Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08