Göm menyn

Nu finns alla höstens föreläsningar i Forskning i Framkant på webben

Är det farligt att snarka? Är kronisk smärta en sjukdom? Kan tuberkulos hota folkhälsan i framtiden? Svaren får du i höstens Forskning i Framkant. Nu kan du se samtliga föreläsningar direkt på webben.

Föreläsning med Johan Dabrosin SöderholmVarje år insjuknar runt 400 svenskar i Crohns sjukdom – en obotlig tarminflammation som främst drabbar unga. Johan Dabrosin Söderholm, professor i kirurgi vid Hälsouniversitetet, har forskat om sjukdomen sedan 90-talet. Den 1 december berättade han om sjukdomen och det aktuella forskningsläget.


Föreläsning med Björn Gerdle.Är kronisk smärta en sjukdom? Det var frågeställningen när Björn Gerdle, professor i rehabiliteringsmedicin och klinikchef vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping, föreläste den 17 november.


Karl-Eric Magnusson och Lars Stenhammar föreläser om celiaki.Den 3 november berättade Karl-Eric Magnusson, professor i membranbiofysik och Lars Stenhammar, docent i pediatrik, om celiakiforskningen vid Linköpings universitet. Genom ett unikt forskningssamarbetare mellan kliniska och preklinska forskare har man nått banbrytande resultat.

 

Ewa Wressle föreläste om Myten om åldrandets skröplighet.Ewa Wressle, docent i arbetsterapi med inriktning mot geriatrisk rehabilitering, berättade mer om geriatrisk forskning. Enligt projektet ELSA85 där cirka 500 Linköpingsbor deltagit, skattar många äldre sin livskvalité som hög.

 

Olle Stendahl föreläser om tuberkulos.Den 6 oktober föreläste Olle Stendahl, professor i medicinsk mikrobiologi vid Hälsouniversitetet, om tuberkulos under titeln: "Allt fler fall av tuberkulos – hur skyddar vi oss i framtiden?"


Eva Svanborgs föreläsning "Är det farligt att snarka?"Eva Svanborg, professor i klinisk neurofysiologi vid Hälsouniversitetet och överläkare/verksamhetschef vid neurofysiologiska kliniken, US. Den 22 september föreläste hon under titeln "Är det farligt att snarka".

Text: Karin Allande


2011-12-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08