Göm menyn

LiU-forskare får pengar till djärva projekt

Två av tio forskare som utsetts till Wallenberg Scholars finns vid Linköpings universitet. Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik och Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi, får 15 miljoner kronor vardera för fem års fri forskning.

Stefan Thor.Knut och Alice Wallenbergs stiftelse vill med detta stödprogram uppmuntra framstående svenska forskare till att ge sig på djärvare, långsiktiga projekt.

”Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå, med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning”, skriver stiftelsen i ett pressmeddelande.

Lars Hultman leder en stor forskningsmiljö kring nya funktionella material. Med det nya stödet räknar han med att kunna satsa på högriskprojekt, förstärka infrastrukturen och anställa nya forskare. Ett aktuellt område är självorganiserande material och nanostrukturer.

-Vi fokuserar nu starkt på elektronmikroskopi tack vare det nya TEM-mikroskop vi köpt, också det med stöd av Wallenbergstiftelsen, säger Lars Hultman.

Stefan Thor arbetar med grundläggande forskning kring nervsystemet och hur det bildas under embryonalutvecklingen. För att studera hur detta styrs av genetiska mekanismer använder hans forskargrupp bananflugan som modellsystem. Den lilla insektens gener har motsvarigheter hos däggdjuren.

Övriga åtta utsedda scholars finns vid Chalmers, Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Bakom nomineringarna står respektive lärosäte.

Text: Åke Hjelm
 

 


2011-12-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08