Göm menyn

Systembiologi för pricksäker behandling

Matematiska modeller kan hjälpa läkarna att välja rätt behandling för varje enskild patient. Under en tre dagar lång workshop vid Linköpings universitet belyses det nya forskningsfältet systembiologi och dess betydelse för personspecifik behandling.

Gunnar Cederlund.Problemet är i själva verket ett av de största i sjukvården idag. Den medicinering eller kirurgi som fungerar på en person ger hos en annan ingen effekt alls eller i värsta fall allvarliga biverkningar.

Samtidigt utvecklas de medicinska mätteknikerna i rasande fart och levererar enorma datamängder som Elin Nyman.är omöjliga att hantera med klassisk diagnostik.

- Redan på 1980-talet började man utveckla beslutsstöd för att ge läkare hjälp att välja rätt läkemedel till patienten, säger Gunnar Cedersund, forskarassistent finansierad av Vetenskapsrådet och arrangör av workshopen ”Can systems biology aid personalized medication?”

Hiraki Kitano.Nyligen uppmärksammades en modell för typ 2-diabetes som Gunnar Cedersund utvecklat tillsammans med bland andra doktoranden Elin Nyman och professor Peter Strålfors. Genom att baka in aktuella mätdata får man en specifik modell för en viss patient, som sedan kan utnyttjas för diagnos, prognos och val av behandling.
Jens Timmerman.
Workshopen som äger rum 5-7 december samlar forskare och läkare från olika delar av världen. Huvudtalare är Hiroaki Kitano, en av de forskare som för ett tiotal år sedan startade forskningsfältet. Han är nu ordförande i International Society for Systems Biology och sedan ett år gästprofessor vid LiU.

Kitano liksom den tyske forskaren Jens Timmer rekryterades som ett led i satsningen på att få högprofilforskare till universitetet. En annan viktig rekrytering är läkaren Mikael Benson, nyanställd professor i medicinsk systembiologi som leder två EU nätverk i ämnet.

-Vi satsar på att etablera systembiologi som ett starkt forskningsområde vid LiU och startar ett centrum med ett 15-tal forskargrupper vid Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan. Vår nisch är ett starkt teoribygge och ett tydligt medicinskt fokus, säger Gunnar Cedersund.

Bilderna uppifrån och ned: Gunnar Cedersund, Elin Nyman, Hiroaki Kitano och Jens Timmer.

Text: Åke Hjelm

Can systems biology aid personalized medication?

Läs också: Prisad modell för diabetesforskning

 


2011-12-01



Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08