Göm menyn

Högt deltagande i fakultetsvalet

Knappt hälften av alla röstberättigade deltog i valet. Trots det har Hälsouniversitetet ett högt valdeltagande jämfört med övriga fakulteter. De allra flesta följande valberedningens förslag som innebär att Johan Dabrosin Söderholm blir ny dekanus.

Val till FSM.På onsdagen tillkännagavs resultatet av valen till fakultetsstyrelserna runt om på Linköpings universitet. Det blev ett val utan överraskningar. På Hälsouniversitetet liksom på övriga fakulteter följde valresultaten helt valberedningarnas förslag.

För Hälsouniversitetets del innebär det att Johan Dabrosin Söderholm, professor i kirurgi, blir ny dekanus. Nya prodekaner blir Karin Kjellgren, professor i omvårdnad och Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi.

Av 215 röstberättigade personer deltog 103, alltså motsvarande 48 procent, vilket är högre än bland övriga fakulteter där deltagandet låg på mellan 36-39 procent. Ett protokoll med sammanräkningen av röster för samtliga poster som skulle tillsättas på HU hittar du här.

Sista dagen att överklaga valresultatet är 9 december.

Text: Karin Allander


2011-11-30Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08