Göm menyn

Forskningspris till reumaprofessor

Ju tidigare man upptäcker ledgångsreumatism, desto större är möjligheten till effektiv behandling. Det är LiU-forskaren Thomas Skoghs ledstjärna. Nu får han läkemedelsjätten Pfizers stora forskningsstipendium på 400 000 kronor.

Thomas Skogh–Jag är jätteglad. Det känns väldigt hedersamt att vara en av de åtta svenska forskare som fått utmärkelsen hittills, säger Thomas Skogh som är professor i reumatologi och överläkare vid reumakliniken på US – och dessutom kontrabasist i Domkyrkans kammarorkester.

Ända sedan doktorandtiden i Linköping i slutet på 1970-talet har han forskat kring autoimmunitet och reumatiska sjukdomar. Han belönas nu främst för sitt arbete med antikroppar och deras kliniska betydelse.

– Thomas Skogh har tagit fram värdefull kunskap om hur miljöfaktorer och antikroppsbildning är kopplade till inflammatoriska processer vid sjukdomar som ledgångsreumatism och SLE, säger docent Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare i Svensk reumatologisk förening som utser pristagarna efter bedömning av en internationell kommitté.

Antikroppar som cirkulerar i blodet och riktar sig emot så kallade citrullinerade proteiner (ACPA) är en stark markör för ledgångsreumatism, även kallad reumatoid artrit (RA).

– Vår forskning har till stor del varit inriktad på betydelsen av ACPA och andra RA-markörer för diagnos och prognos, och att så tidigt som möjligt identifiera personer som utvecklar sjukdomen. Avsikten är att sätta in potent medicinering så snart som RA kan konstateras, eller till och med innan diagnosen kan ställas med nuvarande kriterier. På sikt är målet att förebygga sjukdomen, säger Thomas Skogh.

I projekten TIRA (tidiga insatser vid RA) och TIRA 2 har Thomas Skogh och hans medarbetare sedan 15 år följt patienter med nydebuterad RA. Nyligen startades TIRx, där man fångar upp personer som besökt en vårdcentral på grund av besvär från rörelseapparaten, och har ACPA i blodet men ännu inte utvecklat sjukdomen.

– Under den här tiden har det skett stora förändringar. Dagens patienter får behandling allt tidigare och det är idag ovanligt att människor blir invalidiserade av RA, säger Thomas Skogh.

Forskargruppens senaste upptäckt rör förekomst av ACPA i anslutning till slemhinnor. Gruppen har visat att sådana antikroppar kan mätas i saliv och att de – i motsats till cirkulerande ACPA – verkar vara kopplade till ett lindrigare sjukdomsförlopp.

En besläktad men mindre vanlig sjukdom som också studeras av forskargruppen är SLE, systemisk lupus erythematosus , som kan drabba många olika organsystem som leder, hud, njurar och centrala nervsystemet.

Thomas Skogh får ta emot stipendiet 1 december vid Medicinska riksstämman i Stockholm.

Text: Åke Hjelm

Foto: Jan Torbjörnsson

 


2011-11-28Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08