Göm menyn

Prisad modell för diabetesforskning

Cellbiologer vid Linköpings universitet har utvecklat en matematisk modell som på sikt är tänkt att ersätta försöksdjur när man ska testa nya behandlingar för typ 2-diabetes (”åldersdiabetes”).

Hos patienter med typ 2-diabetes fungerar kroppens sockerreglering inte som den ska. Det handlar om störningar i det komplexa samspelet mellan olika organ, men också inne i enskilda fettceller.

LiU-forskarna har använt fettceller från patienter och byggt upp ett experimentsystem där de kan mäta vad som verkligen händer när balansen mellan socker och insulin rubbas. Sedan har de konstruerat en datormodell för fettcellerna som kombinerats med en så kallad helkroppsmodell, som tidigare godkänts i USA för certifiering av vissa typer av insulinbehandling.

Resultatet är en multi-nivå-modell som samtidigt beskriver detaljer inne i en cell och de övergripande flödena av socker och insulin in och ut ur de olika organen.

Förhoppningen är att multi-nivå-modellen ska vara användbar under utveckling av andra läkemedel än insulin, och i ett längre perspektiv kunna ersätta försöksdjur. LiU-forskarnas arbetsmetodik är också viktig för att kombinera olika typer av kunskap om diabetes. Bristen på sådan kunskapsintegration är en av de stora stötestenarna i diabetesforskningen idag.

Arbetet som publicerats i Journal of Biological Chemistry har utsetts till ”november månads modell” av den största databasen för systembiologiska modeller, EMBL Biomodels Database.

Text: Åke Hjelm

Artikel: Nyman E, Brännmark C, Palmér R, Brugård J, Nyström FH, Strålfors P, Cedersund G. A Hierarchical Whole-body Modeling Approach Elucidates the Link between in Vitro Insulin Signaling and in Vivo Glucose Homeostasis. J Biol Chem 2011 Jul;286(29):26028-41.


2011-11-25Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08