Göm menyn

LiU-studie om övergrepp i friidrotten

Hur vanligt är det med sexuella övergrepp mot unga friidrottare? Det ska undersökas i en LiU-studie ledd av Toomas Timpka, professor i socialmedicin. Minst 650 aktiva idrottare deltar och resultaten väntas hösten 2012.

Höjdhopparen Patrik Sjöbergs avslöjanden om hur han under flera år utsattes för övergrepp från sin tränare skakade i våras om hela idrottsrörelsen.

-Det var en fullständig chock. Jag hade verkligen ingen aning om det som drabbat honom, men hade tidigare hört liknande uppgifter från en klubb i Stockholmstrakten, säger Toomas Timpka.

Han har sedan flera år i samarbete med Riksidrottsförbundet studerat skador hos friidrottare, och även gjort en stor granskning av skadebilden inom ungdomsfotboll. Samma webbaserade system för datainsamling kommer att utnyttjas för den nya studien.

Deltagarna utgör ett representativt urval av de bästa friidrottarna i Sverige, från 16 år och uppåt. För dem som är omyndiga inhämtas föräldrarnas samtycke. Alla data anonymiseras och studieupplägget kommer att granskas av den regionala etikprövningsnämnden.

-Om någon vill få professionell hjälp att bearbeta sina erfarenheter så erbjuder vi oss att förmedla kontakt, säger Toomas Timpka.

Om brott kan misstänkas är det upp till individen själv att göra en polisanmälan.

Hösten 2012 räknar Toomas Timpka med att publicera de första resultaten av studien. Förutom att skatta förekomsten av övergrepp vill han försöka påvisa vilka mekanismer, miljöer och sammanhang som kan ligga bakom.

-Förvånansvärt lite forskning har gjorts på området, och ingenting alls inom friidrotten, säger han.

Medarbetare i projektet är bland andra Staffan Janson, professor vid Karlstads universitet och regeringens utredare av barnmisshandel, och Sverker Nilsson, professor vid Göteborgs universitet och tidigare landslagsläkare.

Text: Åke Hjelm


2011-11-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08