Göm menyn

Barn till invandrare mår lika bra som andra

Den mentala hälsan hos barn i tolvårsåldern är lika bra vare sig deras föräldrar är invandrare eller inte. Det visar en studie vid Linköpings universitet.

I studien som letts av professor Gunilla Sydsjö deltog 1 178 barn, varav 142 med minst en förälder född utanför Sverige. Efter att föräldrarna gett sitt samtycke fyllde barnen i formulär med frågor som rör känslor, uppförande, hyperaktivitet, förhållande till kamrater och empati.

Resultatet som nu publiceras i tidskriften Nordic Journal of Psychiatry, med doktoranden Linda Dekeyser som försteförfattare, var entydigt: det fanns inga skillnader mellan de bägge grupperna. Barnen med invandrarbakgrund mådde mentalt lika bra som de med svenskfödda föräldrar. Forskarna såg heller ingen skillnad beroende på om en eller bägge föräldrarna var invandrare, inte heller om föräldrarna kom från Norden, övriga Europa eller utanför Europa.

Däremot syns en skiljelinje i den mentala hälsan mellan pojkar och flickor, oavsett föräldrarnas härkomst. Pojkar har oftare problem med uppförande och hyperaktivitet, medan flickorna oftare berättar om känslomässiga problem, något som stöder tidigare studier.

Forskarna betraktar resultaten som lovande för framtida integration av invandrare i Sverige.

Text: Åke Hjelm

 

 
 


2011-11-14Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08