Göm menyn

Bara lite ont – är kronisk smärta en sjukdom?

Smärta orsakas av bland annat sjukdom och olyckor. Men smärtan kan också bli en sjukdom i sig, när den etablerat sig kroniskt i kroppen. Professor Björn Gerdle forskar på vanliga patientgrupper i vården – hör honom i Forskning i framkant på torsdag.

Björn Gerdle.Hela 10-20 procent av befolkningen har svår kronisk smärta.

– Många kan leva med bibehållen livskvalitet trots sin smärta. För andra börjar smärtan styra livet och leder till sänkt livskvalitet och sjukskrivning, säger Björn Gerdle, professor i rehabiliteringsmedicin och klinikchef vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping.

Han forskar på vanliga patientgrupper i vården, och forskningsgruppens fält sträcker sig från molekyler till samhälle. Bland annat handlar forskningen om hur smärta uppstår, hur den kan lindras, alternativt hur man kan lära sig leva med den.

– Smärta är resultatet av komplexa processer i perifera och centrala nervsystemen i ett mångfacetterat samspel med psykologiska och sociala faktorer.  Ju längre smärtan varar desto mer svårbehandlad är den.

Det finns hopp för smärtpatienterna genom de framsteg som skett i sjukvården och forskningen.

– Även om smärtan inte kan botas kan livet bli betydligt bättre när man får till exempel farmakologisk, fysisk eller psykologisk behandling, säger Björn Gerdle.

Forskarna studerar förändringar i smärtgenererande ämnen vid kronisk muskelsmärta. I andra studier analyseras hur ångest- och depressionssymtom leder till att man upplever smärtan intensivare. Vid långvarig smärta ökar smärtsystemens känslighet både för vardagliga stimuli och ny smärta. Det hänger ihop med komplexa omställningar i smärtsystemen.

Fibromyalgi är ett smärtillstånd som man tidigare var ganska okunnig om i sjukvården och där patienterna ofta sågs med misstro. Idag är det ett hett forskningsområde internationellt, och patientgruppen möter en större förståelse i sjukvården.

– Vi vill lära oss att förstå när en patient med lokala smärtor i nacke och ländrygg riskerar att utveckla utbredda smärtor i kroppen, till exempel fibromyalgi. Då kanske vi kan hitta faktorer som vi kan påverka och förhindra utvecklingen, säger Björn Gerdle.

Text: Maria Carlqvist

  • Björn Gerdle föreläser i Forskning i Framkant torsdag den 17 november, 15.30-16.30, Victoriasalen, Campus US.

2011-11-14Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08