Göm menyn

Förjänstmedalj till Inger Sandström

Hon rekryterades till LiU 1973 och var en av visionärerna bakom utredningen som banade vägen för Hälsouniversitetet. På fredagen fick hon en av LiU:s förtjänstmedaljer för sitt engagemang – och inte minst för att hon var med och satte HU på världskartan.

Inger Sandström (till höger) tillsammans med Dr Simeon Mining, Moi University, Kenya och professor Dawn Forman, Perth University, Australien. Foto Johanna Dahlberg.Strax innan midsommar år 1988 inkom ett något annorlunda samtal till Hälsouniversitetets kansli. Fakulteten var inne på sitt andra år som komplett medicinsk fakultet efter ett långt arbete som påbörjades i mitten av 70-talet och drog i gång på allvar 1979 med den så kallade LIV-utredningen eller ”Linköpingsutredningen om integrerade vårdutbildningar”.

I arbetsgruppen fanns bland annat landstingsrådet Ragnar Gustavsson, professor Nils-Holger Areskog – och fakultetsrådet Inger Sandström.

Samtalet kom från en representant från Ministry of Health i Kenya som var på besök på Sahlgrenska vid Göteborgs universitet. I Kenya förberedde man starten av nya utbildningar inom medicin och vård och nu var en delegation ute för att hämta inspiration och idéer. Ett besök på en nystartad utbildning, som dessutom arbetade med en ny typ av pedagogik, passade därför perfekt. ”Kan vi besöka er i morgon?” undrade de.

– Dagen därpå dök det upp tre personer från ministeriet och det blev ett givande möte. De var väldigt intresserade av hur vi arbetade med integrationsmomenten mellan våra utbildningar, minns Inger Sandström.

Besöket blev startskottet ett långt samarbete som fortfarande pågår. Året därpå skickade Hälsouniversitetet ner ett antal anställda och 1990 åkte de första svenska studenterna ner till Moi University i Eldoret i västra Kenya.

Moi university. Foto: Inger Sandström.– Deras önskemål var från början att vi bara skulle skicka anställda. Men vi förklarade att på HU arbetar vi med studentstyrt lärande. Är det några som kan ge dem idéer om hur de kan tackla sina utmaningar, så är det studenterna, säger Inger Sandström.

Vid det här laget har hon tagit emot ett antal besökare från Moi University och varit i Kenya ett tiotal gånger.

– En sak som har inspirerat mig mycket är hur de kan lära sig så mycket med så lite resurser.  Och deras utbildning är väldigt samhällsförankrad. Till exempel åker deras läkar- och sjuksköterskestudenter ut i byar och arbetar tillsammans med sina lärare. Där har vi mycket att lära av dem, säger hon.

Hennes betydelse för Hälsouniversitetets internationalisering är en av anledningarna till att hon tilldelas LiU:s hedersmedalj. Engagemang, kompetens och rikt kontaktnät är omdömen som återkommer i motiveringen, men hon får även utmärkelsen för sin roll för starten av Hälsouniversitetet och för sitt arbete med utvärdering och kvalitetsarbete – ett område hon brinner för.

– Jag har alltid varit nyfiken och velat pröva nya vägar för lärande. Det är nog därför jag har trivts så bra i den akademiska världen – för att det är högt i tak och för att det finns rum för ifrågasättande och att arbeta över gränserna.

Det var just nytänkandet och gränsöverskridandet som gjorde att Hälsouniversitet blev verklighet, menar hon.
– I början av 80-talet var det skarpt läge när läkarutbildningen skulle bantas och en motion i riksdagen föreslog att vi skulle läggas ner. Men HU stod för något nytt och det blev räddningen.

Intresset för pedagogik och inlärning väcktes under hennes egen gymnasietid på gamla läroverket i Linköping, som hon minns som väldigt stelbent och auktoritärt.

– Det var väldigt lärarstyrt och inte alls något fokus på elevernas förmåga till inlärning. Det har nog påverkat mig mycket. Att lyfta fram studentens egen kraft och motivation att lära sig har varit ledande för allt jag gjort under mitt yrkesliv, säger hon.

Att våga utmana sina tankesätt och inte luta sig tillbaka tror hon är avgörande för att Hälsouniversitetet ska fortsätta att vara framgångsrikt.
– Det är lätt att bara luta sig tillbaka och vara nöjd, men då finns det en risk att man stagnerar. Jag tycker att den samverkan över fakultetsgränserna som har utvecklats inom LiU är väldigt positiv, att vi kan dela med och lära oss av varandra.

I juni nästa år går Inger Sandström i pension, men ännu har hon inte hunnit dra ner på arbetstakten.
– Det blir ju en rätt omfattande överlämning när man varit med så länge, säger hon.

Text: Karin Allander

Fotnot: Hedersmedaljerna delades ut på promotionshögtiden den 11 november.

 


2011-11-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08