Göm menyn

Nya professorer installeras

Fredagen den 11 november var det åter dags för professorsinstallation och doktorspromotion vid Linköpings universitet. 19 nya professorer installerades och 45 doktorer promoverades vid en ceremoni i Konsert & Kongress, Linköping. Vid samma tillfälle installerades även universitetets nya rektor Helen Dannetun.

De nya professorerna spänner över breda kunskapsfält och bidrar – var och en på sitt sätt – till att öka vår förståelse om oss själva och vår omvärld. Åtta är verksamma vid Filosofiska fakulteten, lika många vid Tekniska högskolan och tre vid Hälsouniversitet. Tretton professorer är män och sex är kvinnor.

Mikael Benson, ny professor i pediatrik vid Hälsouniversitetet.På Filosofiska fakulteten installerades Eva Ellström, pedagogik (övre bilden t.h), Richard Hirsch, allmän språkvetenskap, Stefan Jonsson, etnicitet, Jenny Palm, teknik och social förändring, Margrit Schildrick, genusvetenskap, Håkan Ulfgard, religionsvetenskap, Mattias Villani, statistik och Daniel Västfjäll, kognitiv psykologi.

På Tekniska högskolan installerades Anne Henry, materialfysik, Michael Hörnquist, matematisk fysik, Tomas Faresjö, ny professor i medicinsk sociologi vid Hälsouniversitetet.Kenneth Järrendahl, tillämpad optik, Elke Schweda, analytisk kemi (nedre bilden t.h)och Qing Xiang Zhao, fysikalisk elektronik som professorer. Dessutom installeras Guocai Chai, konstruktionsmaterial, Helena Lindskog, industriell marknadsföring och Peter Stenumgaard, kommunikationssystem som adjungerade professorer.

På Hälsouniversitet installerades Mikael Benson, pediatrik, Tomas Faresjö, Marek Los, ny professor i biomedicinsk forskning vid Hälsouniversitetet.medicinsk sociologi och Marek Los, biomedicinsk forskning.

Av de 45 nya doktorerna har flest disputerat vid Hälsouniversitetet. Där har 20 personer försvarat en doktorsavhandling. Femton har disputerat vid Tekniska högskolan, sju vid Filosofiska fakulteten och tre inom Utbildningsvetenskap. 29 doktorer är kvinnor och 16 är män.

Vid ceremonin fick också fyra personer ta emot universitetets förtjänstmedalj. Det var föreståndaren för Fenomenmagasinet Jan Engqvist, universitetsarkitekten Anna Hesser, professorn Jan-Ove Palmberg och fakultetsrådet Inger Sandström.

Vid ceremonin deltog även Linköpings Akademiska Orkester och damkören Linnea under ledning av Merete Ellegaard.

Mer information om promotionshögtiden.

Text: Lennart Falklöf


2011-11-09Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08