Göm menyn

I stället för försöksdjur

Spermier och leverceller som ”försöksdjur” – det är idéerna bakom två LiU-projekt som får särskilt stöd från Vetenskapsrådet.

Av de 14 miljoner kronor som VR nu satsar på alternativa metoder till djurförsök gick över hälften till två projekt vid Linköpings universitet. Den forskning som stöds i programmet ska bygga på den så kallade 3R-principen: replacement (ersättning), refinement (förfining) och reduction (minskning).

Nathaniel D RobinsonNathaniel D. Robinson, docent i fysik får 3,8 miljoner kronor för att utveckla ett mikrochip för analys av kemiska ämnens påverkan på mänskliga celler, till exempel leverceller. Medsökande i projektet är Carl-Fredrik Mandenius, professor i bioteknik.

När läkemedel, kosmetika och vissa livsmedel ska testas görs detta oftast på försöksdjur. Mikrochiptekniken kan väsentligt komma att minska detta behov, enligt forskarna.

Heriberto Rodriguez MartinezHeriberto Rodriguez-Martinez, professor i reproduktionsbiologi och chef för det nystartade Centrum för biomedicinska resurser, får 3,3 miljoner kronor för att automatisera och utvärdera en metod där man använder spermier från gris eller människa för att upptäcka skadliga effekter på cellens ”energifabrik”, mitokondrierna.

För att upptäcka och undvika toxiska egenskaper hos blivande läkemedel används regelmässigt studier på försöksdjur. Ett sätt att minska behovet av djur är att testa substansernas effekt på mogna spermier som kan samlas in utan skada eller obehag.

Text: Åke Hjelm


2011-11-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08