Göm menyn

39 miljoner till medicinsk forskning

Hjärnan står i centrum när årets VR-bidrag till medicinsk forskning vid Linköpings universitetet summeras. Sammanlagt beviljar Vetenskapsrådet 13 ansökningar om totalt 39 miljoner kronor för tre till fem års forskning.

Anders Blomqvist.Över en miljard kronor fanns i potten när Vetenskapsrådet fördelade medel till totalt 351 forskningsprojekt inom medicin och hälsa.

Liksom för naturvetenskap och teknik innebär årets tilldelning ett lyft för forskningen vid LiU – över 50 procent mer jämfört med förra året.

– Det känns väldigt roligt. Det är en indikation på att vårt hårda arbete för att stärka forskningen har gett resultat, säger Mats Hammar, dekanus vid Hälsouniversitetet.

I år har Vetenskapsrådet gjort särskilda satsningar  inom vårdvetenskap, psykiatri, farmaci och global hälsa. Extra projektmedel utdelades också till forskning om alternativa metoder till djurförsök.

Tre tunga bidrag till LiU handlar om hjärnan:

  • Anders Blomqvist (bilden), professor i neurobiologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), får 6,5 miljoner kronor för projektet Mekanismer för immunsignalering till hjärnan.
  • Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi vid IKE, tilldelas 6,1 miljoner för att studera spänningsaktiverade jonkanalers roll för liv, död och sjukdom.
  • David Engblom, docent i neurobiologi vid IKE, får 3 miljoner kronor för projektet Drogberoende: molekylära förändringar i nervcellskretsar för aversion och belöning.

I kategorin unga forskare får två forskare vid Hälsouniversitetet klirr i kistan, båda rekryterade som LiU-forskarassistenter. Dels David Engblom och dels Mattias Magnusson, docent vid IKE som forskar kring ledgångsreumatism.

Inom den särskilda satsningen på global hälsa i samverkan med Sida får Olle Stendahl, professor i molekylär mikrobiologi, 4,5 miljoner för att forska om modulering av immunsvaret vid tuberkulos – från experiment till klinik.

Inom området vårdvetenskap får Anna Strömberg, professor i omvårdad, 2,75 miljoner till projektet ”Hjärtsvikt i familjen”. Hennes forskargrupp ska utvärdera långtidseffekterna av hjärtsvikt, både vad gäller behandling och vård för patienter och deras anhöriga.

Projektmedel tilldelas även Marie Larsson, Per Fagerholm, Gerhard Andersson, Barbro Wijma, Thomas Skogh, Lena Jonasson och Johan Dabrosin Söderholm.

Text: Åke Hjelm/Karin Allander

Fotnot: Artikeln baseras på listorna som är publicerade på Vetenskapsrådets hemsida. Besked om anslag via brev kommer att skicka till samtliga sökande under november och december.

 


2011-11-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08