Göm menyn

Kunskapsdag för arbetsterapeuter

Mår patienter med långvarig smärta bättre efter att ha genomgått ett rehabiliteringsprogram mot den? Hur kan personer som drabbats av en nedsättning av intellektuella funktioner, till exempel vid stroke, tränas till att hantera sin situation bättre?

Ewa Wressle.Dessa och andra frågor lyfts fram när arbetsterapeuter från Östergötland träffas den 10 november för att lära mer om metoder och resultat inom sitt område.

Dagen är ett nytt grepp för att lyfta fram forskning och kunskap inom arbetsterapin och sker i samarbete mellan LiU och landstinget i Östergötland.

- Arbetsterapeuterna behöver ha en mötesplats där de kan ta in ny kunskap, få nya infallsvinklar och relatera till sin verksamhet. Arbetet de gör i vardagen behöver lyftas så att de vet vilka metoder och insatser som har effekt. Under den här dagen presenteras helt kort både forskning och utvärderingar som gjorts av olika verksamheter, säger Ewa Wressle, docent i arbetsterapi (bilden).

Bland annat presenteras en studie som gjorts när det gäller patienter som gått igenom ett rehabiliteringsprogram mot smärta.

- Det har gjorts en utvärdering direkt efter att programmet avslutats och även efter sex månader. Den visar att även om smärtan inte försvinner så lär sig många att, trots den, hantera sin vardag och kanske kunna jobba igen.

Detsamma gäller för personer som på grund av sjukdom eller olycka fått en intellektuell nedsättning. Genom arbetsminnesträning lär de sig hantera sin situation bättre även om problemen inte försvinner.

Under dagen presenteras även forskning, däribland en studie om 85-åringar.

- Vi har studerat samtliga 85-åringar som bor i Linköping. Trots att merparten har flera kroniska sjukdomar klarar sig de flesta bra och skattar sin hälsa högt, säger Ewa Wressle som nyligen presenterat studien vid HU:s föreläsningsserie Forskning i framkant.

140 arbetsterapeuter från länet är anmälda till kunskapsdagen.

- Vi fick sätta stopp där. Men intresset visar att det finns ett uppdämt behov av att träffas och vidareutvecklas.

Text: Eva Bergstedt


2011-11-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08