Göm menyn

Förbättringskunskap ska lyfta vården

Hur ska vården bli bättre för patienterna? Ämnet förbättringskunskap riktar fokus på den frågan. Den 8 november arrangeras en heldag om förbättringar inom vården där vårdpersonal, patienter, forskare och studenter medverkar.

Förbättringskunskap handlar om att utveckla professionaliteten inom vården så att patienterna får så god vård och så gott bemötande som möjligt. Det kan handla om alltifrån utformningen av väntrum till bemötande, sjukvårdsköer och smärtbehandling. Vid nätverksträffen den 8 november kommer frågor om hur man arbetar med att förbättra vården att diskuteras.

- Det finns riktlinjer för hur man ska bedriva hälso- och sjukvård men de efterlevs inte alltid. Förbättringskunskap innebär att identifiera glappet mellan vad som sägs och vad som görs, och hur man ska arbeta för att komma tillrätta med de här skillnaderna. I slutänden handlar det alltid om att ha patientens bästa i fokus, säger universitetslektor Johanna Dahlberg.

Hon arbetar bland annat med att integrera Hälsouniversitetets utbildningar så att studenterna ska lära sig att jobba tillsammans över yrkesgränserna.

I början på 2000-talet introducerades begreppet förbättringskunskap inom vården. Sedan i våras är ämnet obligatoriskt för alla HU-studenter. Studenter från olika vårdutbildningar får i kursen träffa personal från landstinget som presenterar ett reellt problem för dem. Det kan till exempel handla om vårdpersonalens hygien eller sekretess inom vården. Därefter får studenterna diskutera sig fram till en frågeställning och ta fram förslag på vad som skulle kunna testas för att komma en bit på vägen mot en lösning av problemet.

- De får jobba med konkreta situationer i vården och lär sig på så vis att systematisera en process som ska leda till en förbättring för patienten. De lär sig också att tänka i förändringsbanor, att detta med ständiga förbättringar är en självklar del i yrkesrollen, utöver annat som är grundläggande i ett vårdyrke, säger Johanna Dahlberg.

Den obligatoriska kursen är på tre veckor och förläggs till slutet av studenternas utbildning.

Hanna Axén är student på arbetsterapeutprogrammet, termin fem. Hon och hennes studiegrupp ska medverka under dagen där de presenterar sitt arbete på onkologiska kliniken. På kliniken har nya rutiner införts kring cytostatikabehandlingen. Istället för att ge patienterna behandling via spruta har de fått cytostatikan via en kateter i armen.

- Vår uppgift har varit att ta reda på vad patienterna tycker om den här förändringen. För att få ett bra underlag har vi då behövt ha tillräckligt med information från personalen, därefter ta del av hur behandlingen går till och sedan formulera enkätfrågor till patienterna, berättar Hanna Axén.

Man lär sig att tänka systematiskt, steg för steg, betonar hon.

- Det är en nyttig kunskap och givande att alla professioner inom vården får del av den. Vi får redskap för hur man kan jobba med förändringsarbete och lär oss att ta reda på mer om vad patienterna tycker. Det är bra att inte bara tänka i gamla hjulspår, säger hon.

Under nätverksdagen presenteras en rad projekt och forskning från hela landet som rör förbättringar inom vården. Arrangörer är LiU och Landstinget i Östergötland.

Text: Eva Bergstedt
Foto: Göran Billeson


 


2011-11-02Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08