Göm menyn

Johan Dabrosin Söderholm kan bli ny dekanus

I måndags lade valberedningen fram sitt förslag för vilka som ska leda Hälsouniversitetet de kommande åren. Johan Dabrosin Söderholm, professor i kirurgi, föreslås bli ny dekanus. 

Johan Dabrosin Söderholm.Johan Dabrosin Söderholm är professor i kirurgi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) sedan 2007. Han har även varit ledamot i fakultetsstyrelsen de senaste sex åren.

Hans forskning handlar om uppkomstmekanismer för sjukdomsgruppen kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, framför allt Crohns sjukdom och ulcerös colit.

Till prodekaner föreslås Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi vid IKE och Karin Kjellgren, professor i omvårdnad vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH).

Fredrik Elinders forskning rör jonkanalerna i cellmembranen och deras struktur och funktion – kunskap som kan leda till nya metoder att behandla epilepsi och hjärtrytmrubbningar. Han föreslås bli prodekan med ansvar för forskning.

Karin Kjellgren installerades som professor vid Hälsouniversitetet förra året. Hon rekryterades från Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin där hon var prodekan med ansvar för grundutbildningsfrågor.

Hennes forskning omfattar följsamhet till behandling, kommunikation och pedagogik i vård och vårdutbildning. Hennes tilltänkta post är vice ordförande i fakultetesstyrelsen och prodekan med ansvar för utbildningsfrågor.

Till övriga ordinarie ledamöter i fakultetsstyrelsen föreslår valberedningen Tiny Jaarsma (ISV), Lena Jonasson (IMH), Björn Gerdle (IMH), Mikael Sigvardsson (IKE) och Kristin Alfredsson Ågren (ISV).

Valhandlingar kommer att distribueras till röstberättigade under början av november och resultatet av valet kommer att tillkännages den 30 november. Den nya fakultetsledningen kommer att leda Hälsouniversitetet 2012-2014.

Text: Karin Allander

Lista över samtliga personer som föreslås till ledamöter och suppleanter i fakultetsstyrelsen. Läs mer om hur valet går till. 

 


2011-11-01Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08