Göm menyn

Allt fler får diagnosen glutenintolerans- celiaki

Allt fler verkar drabbas av glutenintolerans eller celiaki, kopplat till ändrade kostvanor. I ett unikt tvärvetenskapligt samarbete har ett team forskat kring glutenintolerans sedan tre decennier. Hör Karl-Eric Magnusson, professor, och Lars Stenhammar, barnläkare och docent, i Forskning i framkant på torsdag.

Medlemmar i celiakiforskargruppen.Celiakiforskargruppen med många olika medicinska specialiteter täcker in olika aspekter av området glutenintolerans. De har stått för många internationellt uppmärksammade rön.

Genom att studera förändringar hos patienter före och efter behandling med glutenfri kost, söker forskarna ny kunskap om sjukdomen. Karl-Eric Magnusson arbetar prekliniskt och Lars Stenhammar kliniskt på samma patientgrupp. Lars Stenhammars fokus är hur vanlig glutenintolerans är och hur den kan behandlas.
 
– Sjukdomen är viktig att upptäcka, går att behandla och bota, men kan ge allvarliga komplikationer om den inte upptäcks, säger Lars Stenhammar, barnläkare vid Vrinnevisjukhuset.

– Tidigare trodde vi att glutenintolerans bara gav en typ av symtom. Numera vet vi att olika individer har olika känslighet och också utvecklar olika symtom, fortsätter Lars Stenhammar.

Karl-Eric Magnusson och hans medarbetare vid Institutionen för klinisk och experimentell medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet, studerar hur sjukdomen påverkar strukturer i slemhinnan och cellerna.

– Vi ser förändringar i slemhinnans struktur hos barn som har glutenintolerans. Förmågan att transportera näringsämnen försämras och kroppen kan inte längre skydda sig mot ämnen den inte vill ha. När barnen får behandling med glutenfri kost återställs dessa funktioner.

Sedan början av 90-talet kan man påvisa glutentolerans genom ett vanligt blodprov. Det är framtaget av Ewa Grodzinsky, som forskar på laboratoriemetoder inom teamet. I dag används den i hela sjukvården i hela landet.

Antalet patienter har tredubblats sedan forskarteamet startade sitt arbete för 25 år sedan.

– Allt fler, tre procent, diagnostiseras med glutenintolerans. Det kan kopplas till ändrade kostvanor med ökat inslag av vetemjöl, men också till att vi har lärt oss upptäcka sjukdomen, säger Lars Stenhammar och Karl-Eric Magnusson,

Celiakiforskargruppen forskar bland annat på markörer i blod, ärftlighet, tarmekologi, urin, avföring och inflammation. I teamet arbetar;
• Lars Stenhammar , Lotta Högberg och Bo Tjellström
• Karin Fälth-Magnusson, Pia Laurin, Ing-Mari Byström, Anna Karin Johansson, Elisabet Hollén, Kajsa Holmgren Peterson och Ann-Catrine Petersson
• Tommy Sundqvist och Tony Forslund
• Karl-Eric Magnusson och Elena Vikström
• Elisabeth Norin och Tore Midtvedt
• Ewa Grodzinsky, Magnus Ström, Claes Hallert, Hanna Bragde och Jan Söderman
• Dimitrios Tapsas

Text/ Foto: Maria Carlqvist

 


2011-10-31Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08