Göm menyn

Populärt med sjukgymnastik, beteendevetenskap och hästar

Sjukgymnastik  lockar flest antal sökande per plats till vårens program på LiU. En ny fristående kurs om hästar väcker också stort intresse.

Sjukgymnaststudent.Till vårens antagning har det gått att söka till åtta program på grundutbildningsnivå. Av dessa är det sjukgymnastprogrammet som har flest antal sökande, både sett till antalet totala sökande per plats och till dem som sökt programmet i första hand. Till programmets 36 platser är det 5,1 förstahandssökande per plats. Motsvarande siffra för läkarprogrammet är 3,5.

Det har också gått att söka till sju påbyggnadsprogram (utbildningar som följer efter grundutbildningen). Här är barnmorskeutbildningen en av de mest populära utbildningarna med 3,3 förstahandssökande per plats. Även de tre utbildningarna till psykoterapeut har ett högt söktryck. Till inriktningen mot kognitiv beteendeterapi är antalet förstahandssökande 3,9 per plats, till relationell psykoterapi är motsvarande siffra 2,8 och till inriktningen systematisk familjeterapi är det 2,7 förstahandssökande per plats.

När det gäller fristående kurser är det mest populärt att söka bland annat till beteendevetenskaplig grundkurs, sociologi, nationalekonomi och pedagogik. En kurs i svenska för internationella studenter har också ett högt söktryck. Och fortfarande är intresset stort för kursen ”Hundens beteendebiologi 2” på kvartsfart, som tidigare varit en av LiU:s mest sökta fristående kurs . Men den har nu fått konkurrens av den helt nya ”Hästens sinnen och beteende”. Till denna kvartsfartskurs är det 231 sökande, medan hundkursen har 174 sökande.

Text: Eva Bergstedt
Foto: David Einar Nygren

 


 


2011-10-24Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08