Göm menyn

Myten om åldrandets skröplighet

Åldringar är inte så skröpliga som man kan tro. Trots att sjukdomarna successivt kommer skattar äldre Linköpingsbor sin livskvalitet som hög, visar populationsstudien ELSA 85. Universitetsarbetsterapeut Ewa Wressle berättar om geriatrisk forskning i Forskning i framkant på torsdag.

Ewa Wressle.Cirka 500 Linköpingsbor födda 1922 deltar i långtidsstudien ELSA 85. Forskargruppen har studerat allt från sjukvårdskontakter till den äldres förutsättningar att klara sitt vardagliga liv, med hjälpmedel, teknik och motorik.

– Vi fann att, trots att äldre människor har flera kroniska sjukdomar, klarar de sig ganska bra och skattar sin hälsorelaterade livskvalitet som hög, säger Ewa Wressle, universitetsarbetsterapeut vid Landstinget i Östergötland.

De äldre har mätts med blodprover, EKG och hälsokontroller.  Hjärtsvikt är den vanligaste sjukdomen. Personer med fetma har mer problem med rörlighet och aktiviteter i dagliga livet jämfört med de med normal- eller övervikt. Kvinnor har i snitt mer hälsobekymmer än män, upplever mer smärta och använder också fler tekniska hjälpmedel.

– Många äldre kvinnor lever ensamma som änkor på äldre dagar medan männen ofta har en yngre sambo eller maka. Män som har uppnått 85-årsåldern är en aktiv skara som ofta har så mycket att göra att de är svåra att få tag på säger Ewa Wressle.

De äldre har varit mycket positiva till att vara med i projektet, upplever hon.

– Många tycker att det är kul att komma hit på hälsokontroll, blir glada att vi bryr oss och vill hjälpa till med forskningen.

Resultaten leder nu till en fortsättning på ELSA-projektet. Syftet är att primärvården lär sig arbeta mer förebyggande och fånga upp äldre som riskerar att hamna i slutenvård.

– Om man har nedsatt kognition påverkar det i ett tidigt skede hur man klarar sig i samhället. Det kan  vara att använda allmänna kommunikationer eller klara inköp och städning som kan sänka den hälsorelaterade livskvaliteten.

Text & foto: Maria Carlqvist

  • Föreläsningen "Myten om åldrandets skröplighet" med Ewa Wressle, docent i arbetsterapi med inriktning mot geriatrisk rehabilitering, äger rum torsdag 20 oktober, kl. 15.30-16.30, Victoriasalen Campus US.

 


2011-10-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08