Göm menyn

”Biologiska” läkemedel påskyndar benläkning

Benbrott kan läka snabbare om det behandlas med nya ”biologiska” läkemedel, visar en ny avhandling vid Linköpings universitet, den hundrade från forskarskolan Forum Scientium.

Fredrik Agholme.När skadad benvävnad läker aktiveras en signalväg i cellerna som kallas Wnt-signalering. Fredrik Agholme , doktorand i ortopedi, har studerat hur läkningen påverkas av antikroppsbaserade läkemedel mot två proteiner som hämmar den signaleringen.

-Proteinerna sclerostin och dickkopf-1 ingår i regleringen av det naturliga systemet för benläkning. Det måste finnas både gas och broms för att ben ska nybildas i lagom mängd, säger Fredrik Agholme.

I sitt projekt ville han undersöka om man kunde påskynda läkningen genom att tillfälligt lätta på bromsen. Försök på djurmodeller visade att det fungerade. Behandling med antikroppar mot såväl sclerostin som dickkopf-1 ledde till att benbildningen ökade och att läkningen förbättrades.

Försöken gjordes på den sorts benvävnad, spongiöst ben, som finns närmast lederna i höften, handlederna och ryggkotorna. Det är där de flesta frakturer inträffar hos framförallt äldre kvinnor och män med benskörhet. Läkningen tar ofta lång tid och orsakar smärta.

-Ett läkemedel som förkortar läkningstiden skulle ge dessa patienter en ökad livskvalitet, säger Fredrik Agholme.

Hans studier ligger nu till grund för framtida studier på människor.

Fredrik Agholme blir den hundrade doktorn från forskarskolan Forum Scientium, elva år sedan Helena Theander (Amandusson) examinerades som nummer ett. Forskarskolan som sedan 2008 stöds av Vetenskapsrådet har just nu 65 doktorander.

Text: Åke Hjelm


2011-10-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08