Göm menyn

Läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet kan växa rejält

Läkarutbildningen vid Linköpings universitet kan växa de kommande åren. En kartläggning har precis påbörjats, där man ska undersöka hur antalet verksamhetsförlagda utbildningsplatser på bland annat Vrinnevisjukhuset kan utökas.

Mats Hammar.Redan nästa år utökas läkarutbildningarna i Sverige med totalt 50 platser och enligt regeringens planer ska ytterligare 250 platser tillkomma de närmaste åren. Det är en av anledningarna till att man nu drar igång kartläggningen.

– Vi anser att en betydande del av platserna bör tillfalla Linköpings universitet. På sikt hoppas vi kunna utöka läkarutbildningen med uppåt 40 årsplatser, alltså 20 nya platser per termin, säger Mats Hammar, dekanus vid Hälsouniversitetet.

Kartläggningen ska göras av Linköpings universitet i samarbete med Landstinget och det är i första hand på Vrinnevisjukhuset och i primärvården inom östra länsdelen man hoppas få till fler platser.

– Till viss del är det en resursfråga. Det krävs till exempel att man får en bättre läkarbemanning, så att det finns nog med personal, framför allt läkare, för att handleda studenterna. Man kan även behöva förstärka personalstyrkan på akademisk nivå, säger Mats Hammar, som ansvarar för kartläggningen tillsammans med Bo Orlenius, vårddirektör på Vrinnevisjukhuset.

En ökad rekrytering av läkare men också akademiska lärare hoppas man bland annat kunna täcka upp med ökade ALF-medel och statliga bidrag för de nya utbildningsplatserna.

– Vi är mycket positiva till att få fler läkarstudenter till Vrinnevisjukhuset. Det stärker oss i att ha ett akutsjukhus med högklassig utbildning och hög patientsäkerhet som fokus, säger landstingsdirektören Barbro Naroskyin.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildning (VFU) är en viktig del av läkarutbildningen vid Linköpings universitet som genomförs i hela sjukvårdsregionen och i Örebro läns landsting.

 – Sedan Örebro universitet fick en egen läkarutbildning har behovet av VFU-platser i vårt område ökat. Det är ytterligare en anledning till att vi vill se över hur antalet platser kan ökas, säger Mats Hammar.

Svenska läkarstudenter har tidigare uttryckt oro för en stor nationell expansion av läkarprogrammet. Bland annat menar Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige (OMSiS) att fler studenter per handledare kan leda till sämre rustade läkare.

”Därför bör regeringen tillsammans med landsting och universitet ta ansvar för en nationell samordning av läkarutbildningarnas utvidgning”, skriver de i en debattartikel i Läkartidningen.

Mats Hammar instämmer i att utbyggnaden inte får ske på bekostnad av kvalitén på undervisningen.

– Hälsouniversitetet har bedrivit läkarutbildning sedan 1986 och enligt flera externa utvärderingar är vi landets bästa. Det är självklart en position vi vill behålla och det är viktigt att även VFU-platserna håller fortsatt hög kvalité, säger han.

Samtidigt råder det i dag brist på läkare och Socialstyrelsen utfärdar varje år nästan dubbelt så många läkarlegitimationer som det utbildas läkare i Sverige. Hälften av alla läkare får alltså sin grundutbildning utomlands.

– Det är givetvis bättre om vi själva kan stå för vår försörjning. Dessutom finns det en moralisk aspekt av att importera läkare från länder som kanske har sämre förutsättningar, säger Mats Hammar. 

Text: Karin Allander

För vidare information kontakta:

 


2011-10-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08