Göm menyn

Medicintekniken är lösningen

Det är medicintekniken som ska lösa problemen med kostnadsökningarna inom sjukvården. Tekniken är inte problemet utan lösningen, hävdar Göran Stiernstedt, direktör på SKL när han talar under Medicinteknikdagarna 2011.

Göran Stiernstedt.Göran Stiernstedt är direktör, med ansvar för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Landsting, och han är en av första dagens talare under Medicinteknikdagarna som i år hålls i Linköping.

- Det känns alltid lika märkligt att sitta på möten och få höra att medicintekniken är ett problem, konstaterar han.

I den allmänna debatten gäller nämligen att sjukvårdens ökade kostnader beror på en åldrande befolkning, men också på att medicintekniken ger landstingen finansieringsproblem.

- I själva verket är det medicintekniken som är lösningen på problemen, men vi har ett antal utmaningar på vägen, hävdar han.

Han radar upp ett antal hinder som att vi inte själva inser vilken stor förändring vi står inför, att vi inte utnyttjar den teknik som finns i dag och att vi heller inte har anpassat arbetssättet efter den nya tekniken.

- Har ni hört talas om ”ständiga nedskärningar” frågar han retoriskt och påpekar sedan att det idag finns fler läkare och fler sjuksköterskor än det någonsin gjort förut.

Men hur ska vi ha råd? Ja, han har några tips.

Nya sätt att arbeta, sluta skicka runt patienter med en ständigt ny remiss i näven, samla all expertis på ett ställe och används resurserna rationellt.

Ny struktur i vården. Ett exempel; idag opereras människor för tjocktarmscancer på 40 ställen i landet, en operation som kräver expertkunskap. En stor andel av operationerna måste därför göras om efter kort tid. Lösningen är att ha den typen av operationer på 10-15 ställen.

- Men det är färre platser än det finns Landsting och här måste vi sluta tala om nedskärningar och nedläggningar och istället diskutera vem som är bäst lämpad att göra vad, säger han.

Inför telemedicinska beslutsforum, där fler än 10 personer kan delta och vara uppkopplade samtidigt.
- Men här måste ni se till att tekniken är tillförlitlig och fungerar.

Titta mer på logistiken kring de mest sjuka. Det är 3-5 procent av befolkningen som förbrukar 50 procent av resurserna inom sjukvården.

- Det är många aktörer inblandade och alla gör ett bra jobb, men ändå blir det inte bra för patienten på slutet. Vi måste få till ett nationellt system och i den processen är ni otroligt viktiga, säger han.

Han vill också ha in mer teknik i hemmen och på äldreboende och tar exempel där man gärna sätter en sändare på en hund för att kunna hitta den, men inte på en dement åldrigt som ofta går vilse.
- Där har vi en mental blockering, hävdar han.

Även Anders Persson, föreståndare för CMIV, Center for Medical Science and Visualization, talar om problemen att sälja in den medicinska tekniken.

- Vi måste använda den utrustning vi har på ett bättre sätt och även använda mer standardkomponenter i produkterna, säger han.

Standardkomponenter behövs dels för att de är billigare än specialtillverkat, men också för att de ska vara lätta att byta ut eller laga när man har utrustningen i hemmet.

- Vi gör också stora framsteg inom forskningen, som blir till en avhandling som ställs i bokhyllan. För den delen är det förhållandevis enkelt att få pengar. Men jag som medicinare behöver en pilotstudie för att kunna gå vidare och där är det ofta stopp, hävdar han.

Lösningen är att ta in den tekniska forskningen i den kliniska vardagen på det sätt som också sker och utvecklas på Universitetssjukhuset i Linköping genom CMIV.

- Det viktigaste platsen är fikarummet, här kan man diskutera verkliga patientfall över en kopp fika, över gränserna, och ha all information tillgänglig via monitorer.

Medicinteknikdagarna samlade i år 450 deltagare och 40 utställare från hela landet.
- Medicinteknikdagarna har blivit en viktig mötesplats där sjukvård, forskning och företag kan knyta nära kontakter, konstaterar LiU-professorn Per Ask.

Medicinteknikdagarna 2011 pågår 11-12 oktober i Konsert & Kongress, Linköping.

Text: Monica Westman Svenselius
Foto: SKL


2011-10-12Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08