Göm menyn

Utsatthet tema i höstens Etiskt forum

Östergötland är sämst i Sverige på att ta emot papperslösa, enligt en studie förra året. Det är något Kerstin Skog Tigerström försöker ändra. Utöver tjänsten som överläkare på akuten vid US i Linköping, arbetar hon även på Tinnerökliniken som tar emot gömda. Hon är en av föreläsarna i höstens Etiskt forum.

Ett starkt socialt patos och viljan att göra skillnad. Det är två av förklaringarna till varför Kerstin Skog Tigerström var med och startade Tinnerökliniken för fyra  år sedan. Idag arbetar omkring tio personer på kliniken, men ett 70-tal personer är knutna till dess nätverk. Verksamheten marknadsförs inte, utan informationen sprids från mun till mun. Och behovet är stort.

– Det kan vara alltifrån människor med svåra brännskador, till kvinnor som behöver mödravård. Vi hjälper dem efter förmåga och försöker slussa in dem i ordinarie vård så gott det går, säger Kerstin Skog Tigerström.

Uppgifterna om hur många gömda som kan finnas i Sverige varierar, från 10 0000 upp till 30 000, varav minst tusen personer beräknas bo i Östergötland. Vård till papperslösa har varit en het politisk potatis även på riksplan och Sverige har fått internationell kritik för att inte följa FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 

Det är inte reglerat i svensk lag hur personer som lever gömda utan att ha sökt asyl ska behandlas i sjukvården. I stället har landstingen valt att lösa det på olika sätt genom egna riktlinjer.  I Västra Götaland har man till exempel valt att behandla papperslösa på samma sätt som andra patienter, medan andra landsting väljer att vårda patienterna och skicka dyra fakturor.

I Östergötland har tolkningen varit att det bara är de akuta fallen som ska få hjälp. Därmed var man sämst i landet på området, enligt en studie vid Uppsala Universitet som presenterades förra året.  Kerstin Skog Tigerström har varit en stark röst i debatten. "Jag skäms över att vara en del av Östergötlands landsting", sade hon i en intervju i Östgöta-Correspondenten förra året. Och hon är fortsatt kritisk.

– Det har funnits fall där patienter har behövt brådskande mödravård och jag har överklagat beslut på fem chefsnivåer innan någon sa ja. Här finns det självklart en krock mellan politiken och läkaretiken, säger hon. 

Just denna krock – mellan vad lagen säger och vad etiken påbjuder – är en av frågeställningarna hon kommer att ta upp under föreläsningen "Sjukvård med begränsningar?!  – om vård av papperslösa" som hålls den 11 oktober. Därmed är hon först ut i höstens omgång av Etiskt forum. Föreläsningsserien riktar sig till alla med intresse för etiska frågor och är nu inne på sitt elfte år. Temat för hösten är utsatthet och övriga föreläsningar kommer bland annat handla om omhändertagande av barn i svåra situationer och etiska aspekter av prioritering och ransonering inom sjukvården när pengarna tryter.

Hittills har uppslutningen på seminarierna varit bra enligt Ulrica Swartling som tog över ansvaret för serien förra året.
– Till nästa år hoppas vi kunna utvidga den till att även ge föreläsningar i Norrköping och på Vrinnevisjukhuset, säger hon.

Text: Karin Allander

 


2011-10-05Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08