Göm menyn

Datainspektionen kritiserar Linköpings universitetet

Datainspektionen kritisera Linköpings universitet för hanteringen av personuppgifter i samband med studien ABIS II, som omfattar 17 000 barn i sydöstra Sverige.

Studiens syfte är att undersöka varför typ 1-diabetes och allergi är så vanligt bland svenska barn. I den andra delen som nu pågår genomförs kontroller av de deltagande barnen vid 8, 12 och 14 års ålder. Information om studien har skickats ut till alla deltagande skolor för vidarebefordran till samtliga föräldrar och barn.

En förälder till en då elvaårig flicka på en skola i Mullsjö riktade ett klagomål till Datainspektionen. Han ansåg sig inte ha gett sitt samtycke till att personuppgifter och hårstrån samlats in, vilket enligt personuppgiftslagen (PuL) är ett krav när det gäller barn under 15 år.

I sitt beslut konstaterar Datainspektionen att LiU behandlat personuppgifter i strid med PuL. Universitetet har varken lämnat tillräcklig information eller inhämtat samtycke enligt lagens mening. Om LiU vill använda de insamlade uppgifterna måste informationen kompletteras och giltigt samtycke inhämtas från de registrerade deltagarna.

Rektor Helen Dannetun betonar att universitetet tar allvarligt på den kritik som förts fram.

-Vi kommer nu att göra en noggrann genomgång av ärendet och avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas, säger hon.

Enligt studiens projektledare professor Johnny Ludvigsson har såväl föräldrar och barn som lärare och rektorer blivit noggrant informerade via brev och videofilmer.

Universitetets personuppgiftsombud Eli Hjorth Reksten instämmer i Datainspektionens kritik att ett uttryckligt medgivande från föräldrarna borde ha inhämtats.

-Där har man brustit, och det kan hända att informationen till föräldrarna inte alltid gått fram.

Text: Åke Hjelm

 


2011-10-05Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08