Göm menyn

Öppet hus om framtidens medicin

Är du frisk? Då ska du komma till Öppet hus på Universitetssjukhuset och Hälsouniversitetet lördag 8 oktober.

Anders Persson, föreståndare vid CMIV vid ett virtuellt obduktionsbord.-Öppet hus är ett sätt att möta den allmänhet vi ska serva också när de inte är sjuka, säger Nina Nelson, FoU-chefläkare vid US och universitetslektor vid HU.

Tillsammans med Hälsouniversitetets dekanus Mats Hammar håller hon i trådarna för arrangemanget som ska ge östgötarna några glimtar av vad som händer inom vården och forskningen, på temat Framtidens medicin – så berör den dig.

-Initiativet togs av Hälsofonden, som förvaltar diverse donationer till förmån för den regionala medicinska forskningen. Man ville visa vad som görs i vår gemensamma verksamhet, säger Mats Hammar.

För alla som kommer till sjukhusområdet är det uppenbart att ett stort ombyggnadsarbete är igång. För att lotsa besökarna rätt finns ett 40-tal studenter utposterade, och projektledaren Stefan Anskär kommer att berätta om omdaningen. Det framtida sjukhuset har också varit temat för en stor skapartävling bland länets mellanstadieelever, där segrarna nu ska koras.

Vad kan vi vänta oss av den medicinska utvecklingen på sikt? En lång rad forskare och kliniker har engagerats för att föreläsa inom fem angelägna områden: barn, åldrande, cancerbehandling, hälsa och ny medicinsk teknik.

Det blir också tillfälle till visningar av spännande kliniska miljöer och forskningslaboratorier, och att testa sin egen hälsa genom olika provtagningar.
Öppet hus avrundas med en frågestund där en panel med åtta forskare inom vitt skilda ämnesområden svarar på publikens frågor.

-Det finns en ökande insikt om att det vi gör bekostas av skattepengar från medborgarna. Här kan vi visa hur de pengarna används och skapa en förtroendebas för framtiden, säger Nina Nelson, som hoppas på en lagom gråmulen lördag utan regn.

Plats: Universitetssjukhuset och Campus US, Linköping.
Tid: Lördag 8 oktober kl 10-14.

Text: Åke Hjelm

Mer information och program


2011-09-30Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08