Göm menyn

Hälsouniversitetet lanserar 25-årshemsida

Hur såg det ut när Nils-Holger Areskog spelade näsflöjt? Och vad hände egentligen med Sociala Omsorgsutbildningen? Nu lanserar Hälsouniversitetet en stor jubileumshemsida där du kan se bilder från fakultetens historia - och testa dina HU-kunskaper.

De första studentera, foto Landstingets Arkiv.Året var 1975 och Nils Holger Areskog var nyss hemkommen från en OECD-konferens i Paris. Temat för konferensen var "Mot regionala hälsouniversitet". Varför inte tyckte Nils Holger Areskog och skrev en artikel i Läkartidningen. Idéerna ställde till liv och rörelse och rörde om i dammet bland konservativa fakulteter och organisationer.

Efter ett idogt arbete lanserades så Hälsouniversitetet år 1986 och de första förväntansfulla studenterna fyllde Birgittaskolans aula (se bild ovan).

Tv, radio och tidningar rapporterade ivrigt om denna nya märkliga utbildning med annorlunda pedagogik! Nu skulle det fantastiska ske, att sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, laboratorieassistenter och till och med hemtjänstassistenter skulle utbildas gemensamt. Alla yrken skulle integreras med varandra och jobba tillsammans.

Nils-Holger Areskog.25 år senare är Hälsouniversitetet en av Sveriges mest framstående miljöer för utbildning och forskning inom medicin och hälsa.
- Det är något vi vill uppmärksamma och fira, bland annat genom den nya jubileumshemsidan och personalfesten som arrangeras nästa vecka, säger Mats Hammar, dekanus vid Hälsouniversitetet.

Men han tycker det är viktigt att inte bara luta sig tillbaka och vara nöjda, utan att fortsätta vara visionära och nytänkande.

- Vi är stolta när vi ser tillbaka, men vi siktar förstås ännu högre. Hälsounviersitetet står inför utmaningar, bland annat vad gäller nyrekryteringar i och med väntande pensionsavgångar de kommande åren. Men vi ser utmaningarna med tillförsikt, säger han. 

Jubileumshemsidan.Jubileumshemsidan innehåller för utom tidningsurklipp även foton - både från diverse arkiv, gamla kurskataloger med mera - och sådana som samlats in från personalen. Urvalet till sidan har sedan gjorts utifrån inkommet material - vilket förklarar varför vissa utbildningar och områden tar mer plats än andra.

- Men vi har gjort vårt bästa för att både forskning och utbildning ska vara representerat och för att få en någorlunda jämn spridning över tid, säger Gunilla Boman, före detta informatör vid Hälsouniversitetet som lett arbetet.

Text: Karin Allander


2011-09-29Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08