Göm menyn

Ännu bättre medicinska bilder

Fikarummet hade blivit för litet. Och var skulle man ställa den nya magnetkameran så att den inte brakade genom golvet? Det var förutsättningarna för CMIV 2.0, uppgraderingen av LiU:s och landstingets bildmedicinska centrum.

Nyinvigning av CMIV.I måndags var det äntligen dags för återinvigning av centret efter några månader av byggarbeten. Men redan pågår planeringen för version 3.0, berättade Anders Persson, CMIV:s föreståndare i sitt anförande till gästerna. Det innebär helt nya lokaler vid norra entrén, ett projekt som ingår i den stora omdaningen av Universitetssjukhuset.

Det blågula bandet klipptes av Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, assisterad av LiU:s rektor Helen Dannetun. Stiftelsen har finansierat den nya magnetkameran, en kraftfull pjäs med ett magnetfält på 3 Tesla - dubbelt så starkt som i den gamla kameran vilket ger helt nya möjligheter till forskningen.

-En alldeles utmärkt satsning. Man skulle vilja att alla medicinstudenter i Sverige kunde komma i närkontakt med något liknande, sade Göran Sandberg.

Forskningen vid CMIV är koncentrerad kring två stora områden, neurodegenerativa sjukdomar med fokus på tidig diagnos av till exempel Alzheimers, och hjärt-kärlsjukdomar.

-Hälften av dem som dör i plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusen hade inte haft några tidigare symtom. Det gäller att hitta de förändringarna i tid och kunna behandla dem. Här finns mycket att göra för forskningen, sade Anders Persson.

Nyinvigning av CMIV.Den kliniska kopplingen är viktig för CMIV, och den underlättas förstås av att man finns mitt i sjukhuset. En annan viktig koppling är den till industrin.

-Framförallt är det medicinteknikföretaget Sectra som har betytt mycket för vår verksamhet, sade Persson.

Därför var det naturligt att Linköpingsföretagets ledningsduo Jan-Olov Brüer och Torbjörn Kronander syntes i minglet.

Dessutom fick publiken njuta av specialskrivna sånger framförda av den eminenta gruppen Sectra Singers. (På bilden ses Maria Vrang, Mattias Nylén och Jonas Fogelberg.)

Text: Åke Hjelm


2011-09-27Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08