Göm menyn

Förlossningsrädsla ofta orsak till kejsarsnitt

Kejsarsnitt, både planerade och akuta, förekommer oftare hos gravida med förlossningsrädsla än hos andra, trots att de fått psykologisk rådgivning. Även igångsättning och förlossning med instrument är vanligare hos dessa kvinnor, visar en studie vid Linköpings universitet.

Gunilla Sydsjö.Professor Gunilla Sydsjö och hennes forskargrupp vid Avdelningen för obstetrik och gynekologi har granskat förlossningsdata för 353 kvinnor som diagnosticerats för allvarlig förlossningsrädsla. Deras utfall jämfördes med jämfördes med en kontrollgrupp på 579 kvinnor utan sådan rädsla eller andra psykosociala problem. Alla i studien förlöstes vid Universitetssjukhuset i Linköping under åren 2001-2007.

Forskarna publicerar studien i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Allvarlig förlossningsrädsla förekom hos 3 procent av alla gravida som förlöstes vid sjukhuset under den aktuella perioden. De flesta av dem hade fått rådgivning vid enheten för psykosocial obstetrik och gynekologi. De hade en generellt högre utbildningsnivå än kvinnorna i kontrollgruppen, och flera av dem hade fått barn tidigare.

Såväl planerat som akut kejsarsnitt var särskilt vanligt bland flerbarnsföderskor med förlossningsrädsla. Många av dem har upplevt traumatiska förlossningar. Forskarna drar slutsatsen att det krävs maximala insatser för att förhindra detta, och avgöra vilken behandling som blir bäst och mest kostnadseffektiv. De rekommenderar också att man tillmötesgår de kvinnor med förlossningsrädsla som trots psykologisk och medicinsk rådgivning önskar planerat kejsarsnitt.

Text: Åke Hjelm

Artikel: G. Sydsjö, A. Sydsjö, C. Gunnervik, M. Bladh, A. Josefsson. Obstetric outcome for women who received indivualized treatment for fear of childbirth during pregnancy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, september 2011. Abstract.
 

 


2011-09-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08