Göm menyn

Ny väg att förutsäga graviditetskomplikationer

Forskare vid Linköpings universitet har identifierat viktiga molekyler av betydelse för normal graviditet. Fynden kan förbättra möjligheterna att förutsäga havandeskapsförgiftning och andra komplikationer som kan skada fostret.

Gravid Kvinna.Resultaten presenteras i det nya numret av den ansedda tidskriften Journal of Immunology.

Graviditet är en utmanande situation för mammans immunförsvar. Eftersom fostret till hälften består av gener från pappan, kan det liknas vid ett transplantat som riskerar att stötas bort. Mammans immunförsvar måste därför anpassas för att förhindra avstötning av fostret, utan att förlora sin förmåga att skydda kroppen mot infektioner.

Forskargruppen vid LiU har i samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping undersökt hur mammans immunförsvar regleras under normal graviditet. En särskild typ av vita blodkroppar, makrofager, är anrikade i livmodern och har nära kontakt med fostret. Tidigare forskning, bland annat av Linköpingsgruppen, har visat att dessa makrofager har avgörande betydelse för att skydda fostret. Däremot är det inte känt vilka faktorer som styr utvecklingen av dessa celler.

Efter att ha undersökt ett flertal tänkbara faktorer har forskargruppen identifierat två nyckelmolekyler som är nödvändiga för att makrofagerna ska skydda fostret: tillväxtfaktorn M-CSF och den immundämpande signalsubstansen IL-10.

Dessa gör bland annat att makrofagerna på sin yta uttrycker de receptorer, mottagarmolekyler, som behövs för igenkänning och eliminering av bakterier. På så vis förhindras en överdriven inflammation som kan skada fostret.

Studier på möss tyder på att för låga nivåer av M-CSF och IL-10 kan leda till komplikationer under graviditeten. Forskargruppen planerar nu att undersöka om brist på dessa faktorer kan orsaka exempelvis upprepade missfall eller havandeskapsförgiftning. På längre sikt kan resultaten ge bättre möjlighet att förutsäga och behandla komplikationer.

- Resultaten har rönt stort intresse på internationella möten, berättar Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi som lett studien.

Doktoranden Judit Svensson, som utfört det mesta av arbetet och presenterat resultaten, har fått flera utmärkelser, senast ”Young Investigator Award” av European Society of Reproductive Immunology.

Möjligheterna att i tid upptäcka hotande graviditetskomplikationer ökar nu i Linköping tack vare den biobank för gravida kvinnor, som startats i samarbete mellan Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset och Linköpings universitet. Målsättningen är att biobanken ska omfatta prover från 10 000 kvinnor.

- Biobanken kommer att användas för flera olika syften, säger initiativtagaren professor Göran Berg. Bland annat kan riskmarkörer identifieras, med M-CSF och IL-10 som tänkbara kandidater.

Text: Åke Hjelm 

Artikel: J. Svensson, M.C. Jenmalm, A. Matussek, R. Geffers, G. Berg och J. Ernerudh: Macrophages at the Fetal–Maternal Interface Express Markers of Alternative Activation and Are Induced by M-CSF and IL-10. The Journal of Immunology October 1, 2011 vol. 187 no. 7. Abstract.

 


2011-09-22Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08