Göm menyn

Omvårdnadsprofessor invald i amerikansk expertorganisation

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid ISV, har utsetts till ledamot (fellow) i American Academy of Nursing (AAN). Akademin med 1 500 ledamöter arbetar för att sprida kunskap och påverka beslutsfattare. För att bli invald krävs extraordinära insatser inom akademisk forskning eller vårdsektorn.

Tiny Jaarsma.-Utnämningen kan hjälpa mig att få kontakt med amerikanska kolleger och även bättre möjligheter att söka forskningsfinansiering i USA, säger hon.

AAN har en roll som expertorganisation när det gäller olika aspekter av omvårdnad, från akutsjukvård till globala hälsa. Jaarsma kommer att bidra till området kroniska sjukdomar.

I USA har omvårdnadsforskning sedan lång tid varit en självklar del i den medicinska forskningsvärlden, medan den fört en blygsam tillvaro på den här sidan Atlanten.
-Nu ligger Sverige i täten i Europa, säger Tiny Jaarsma, som själv började sin forskarkarriär i Nederländerna.

Hennes formella inval i AAN sker vid Akademins årliga konferens i Washington DC 13-15 oktober.

Text: Åke Hjelm


2011-09-09Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08