Göm menyn

Världen väntar - och lockar

På ett år har sjuksköterskestudenten Jennie Lundkvist hunnit med både en utbytestermin i Shanghai och ett examensjobb i Namibia.
– Man lär sig hur mycket som helst av att möta andra kulturer. Jag tar chansen när den finns, säger hon.

Praktikutbytet i Shanghai vidgade Jennie Lundkvists vyer och gav henne inblick i hur ett annat sjukvårdssystem fungerar.Det var lite av en slump att Jennie Lundkvist i våras hamnade på ett 12 veckors praktikutbyte i Shanghai.
- Jag såg på Hälsouniversitetets internationella hemsida att det fanns en restplats till Kina och tänkte att ”oj, varför vill ingen åka dit, det kan jag tänka mig”. Så jag skrev en ansökan och fick den beviljad, berättar Jennie.

Utbytet skedde inom ramen för hennes sjuksköterskeutbildning i Linköping och Jennie är helnöjd med sin praktiktermin på ett sjukhus i Shanghai.
- Man får en bredd, vidgar sina vyer och får inblick i hur ett annat sjukvårdssystem fungerar. Jag blev en del av personalen, en del kunde prata lite engelska, jag kände mig verkligen delaktig. Speciellt kul var det när patienterna kunde engelska och man hade möjlighet att prata med varandra.

Att åka på utbyte utomlands ger hur mycket som helst, både privat och professionellt, tycker Jennie Lundkvist.Under de tolv veckorna var hon på olika avdelningar på sjukhuset, däribland kirurgi, endokrinologi, gastroenterologi och intensivvård. Det hon gjorde i Kina överensstämmer i stort med det hon skulle ha gjort i Sverige. Praktiken tillgodoräknas i hennes utbildning.

- Att åka på ett utbyte som skolan arrangerar är fruktansvärt smidigt. Boendet är fixat, liksom alla papper. Jag förstår inte riktigt varför inte fler studenter tar chansen till den här typen av erfarenheter, säger Jennie.

LiU arbetar aktivt för att fler studenter ska skaffa sig internationell erfarenhet inom ramen för sina studier. På Hälsouniversitetet har siffrorna vänt under senare år, från att intresset har legat på en låg nivå ökar nu antalet utresande studenter. De senaste åren har studentutbytena ökat med nästan 50 procent. Hälsouniversitetet har cirka 45 avtal om studentutbyte med universitet över hela världen.

Jennie har i sommar tillsammans med en studiekompis gjort sitt examensjobb på en mödravårdsklinik i Namibia.För Jennies del har det här året varit omvälvande eftersom hon dessutom hunnit med att tillbringa hela sommaren i Namibia i södra Afrika.

Där har hon och studiekompisen Emma Staflin gjort sitt examensjobb med hjälp av ett Sida-finansierat stipendium, Minor Field Studies, något som alla studenter kan söka.

Båda siktar på att bli barnmorskor och deras studie handlar om hur hiv-positiva gravida mödrar informeras om hur de ska undvika att via amning föra över smittan till sina barn. Jennie och Emma har intervjuat sjuksköterskor på en statlig mödravårdsklinik i huvudstaden Windhoek om detta.

Bild från Jennies blogg om tiden i Namibia.Precis som i Shanghai har Jennie fått många nya lärdomar i Namibia – om informationsöverföring, hiv, kulturskillnader, olika sjukvårdssystem, andra slags förhållningssätt och kommunikation.

- Sverige är ett mångkulturellt land och vi möter många patienter från andra länder. Det jag lärt mig i Namibia kan jag absolut ha nytta av inom svensk sjukvård.

Vistelserna utomlands har emellertid inte bara varit enkla, betonar Jennie. Långt därifrån. Det har varit många problem att lösa på vägen. Kulturkrockar, svårigheter att förstå varandra och olika sätt att se på en uppkommen situation försvårar, men berikar också.
- Det är ju också en del av utmaningen och lärdomen, att man ska fixa det ändå och också förstå andras infallsvinklar. Inför Namibiaresan fick vi till exempel två dagars förberedande utbildning på Sidas kursgård med föreläsningar från morgon till kväll, säger Jennie.

Jennie har  fått många nya lärdomar i Namibia - om informationsöverföring, hiv, kulturskillnader, andra slags förhållningssätt och kommunikation.Utlandsstudierna har också inneburit betydligt mer jobb än vad hon skulle haft om hon valt att stanna i Sverige.
– Vi höll på under ett halvår med att göra efterforskningar kring vårt examensjobb, söka artiklar, gå på seminarier, leta efter kontaktpersoner och skriva en bra ansökan till Sida. Men det har varit värt vartenda litet extraarbete.

I höst fortsätter hon sina sjuksköterskestudier i Linköping. På sikt hoppas hon kunna jobba med Läkare utan gränser. Världen väntar, och lockar.

Text: Eva Bergstedt
Foto: Johannes Berndalen /Jennie Lundkvists/Emma Staflin

Mer om utbytesstudier


 


2011-09-05Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08