Göm menyn

Neurobiolog får Fernströmpriset

Årets Fernströmpristagare vid Linköpings universitet är David Engblom, neurobiolog som studerar hur hjärnan signalerar belöning och aversion. Priset på 100 000 kronor går till en yngre framgångsrik forskare vid var och en av landets medicinska fakulteter.

David Engblom.-Väldigt kul och totalt överraskande, säger pristagaren, just på väg till Paris för att föreläsa vid en konferens i neuropsykofarmakologi.

David Engblom, född 1975, inledde sin forskarbana med att identifiera ett enzym som orsakar feber. Upptäckten var en viktig del i hans doktorsavhandling vid Linköpings universitet 2003. Åren därpå arbetade han som postdoktor vid German Cancer Research Center (DKFZ) i Heidelberg.

Han återvände till LiU som en av de utvalda i den första gruppen LiU-forskarassistenter, en särskild anställningsform för framtidens forskningsledare. Nu är han universitetslektor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin och rådsforskare vid Vetenskapsrådet med placering vid LiU.

2010 fick David Engblom ett prestigefyllt Starting Grant från Europeiska forskningsrådet ERC, 15 miljoner kronor för fem års forskning. Detta gav möjlighet till en långsiktig satsning och han basar nu över en forskargrupp på sju personer.

Gruppen studerar de kretsar i hjärnan som signalerar belöning och aversion. Beroendeframkallande droger, till exempel kokain, kan överaktivera och ”kapa” belöningssystemet vilket leder till ett sjukligt begär. Omvänt kan inflammatoriska sjukdomar leda till obehagskänslor, aptitlöshet och trötthet.
Forskningen kan leda till nya strategier för behandling av drogberoende och aversionssymtom.

Fernströmpriserna som också omfattar det Nordiska priset på en miljon kronor delas ut av Eric K. Fernströms stiftelse för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning.

Text: Åke Hjelm 
 


2011-09-02Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08