Göm menyn

Kvinnor får inte samma hjärtvård som män

Kvinnor som vårdas för allvarlig hjärtinfarkt behandlas mer sällan med ballongvidgning än män. Det visar en studie vid Linköpings universitet som presenterats vid den pågående europeiska hjärtkongressen ESC i Paris.

Bakom studien står bland andra Eva Swahn, professor i kardiologi, och specialistläkaren Sofia Lawesson.
De har granskat data på över 30 000 patienter och jämfört behandlingen under en tioårsperiod. På 1990-talet var den dominerande behandlingen propplösande medel, vilket hos kvinnor oftare orsakade biverkningar i form av blödningar. Därför var det färre kvinnor än män som fick den behandlingen.

I början på 2000-talet tog en annan metod, ballongvidgning av det tilltäppta blodkärlet, över. Den ger mindre biverkningar. Trots det är det fortfarande en skillnad mellan könen, visar Linköpingsstudien: jämfört med männen fick 20 procent färre kvinnor denna behandling.

Även i eftervården märks skillnader i medicineringen mellan könen.

Text: Åke Hjelm


2011-08-29Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08