Göm menyn

Mobilappen kan kolla ditt hjärta

Ett smart stetoskop som kopplat till en tjänst i mobiltelefonen talar om hur ditt hjärta mår är en av de produkter som kan revolutionera sjukvården. Stetoskopet är en av ett trettiotal produkter som kommit fram inom projektet NovaMedTech.

Per Ask.En åldrande befolkning som ställer allt högre krav på sjukvården - samtidigt som kostnaderna inte får skena i höjden - har satt fokus på hur it-systemen kan hjälpa oss att göra sjukvården effektivare.

- Hem- och primärvården måste kunna ta hand om en större del av vårdbehovet och sjukhusen behöver bli mer specialiserade, säger Per Ask, professor i fysiologisk mätteknik på LiU.
 

Per Ask och hans kollegor är experter på att utveckla algoritmer för att skilja på olika hjärtljud som man kan koppla till sjukliga förändringar i hjärtat. Bildas en förträngning orsakar det turbulens i blodflödet och ett speciellt ljud uppstår, ett annat ljud uppstår om en hjärtklaff läcker.

- Vi använder en olinjär signalbehandlingsmetodik som är helt unik och våra metoder har utvärderats kliniskt, säger Per Ask, som utvecklat stetoskopet tillsammans med Peter Hult, Arach Garabagi, Martin Eneling och Bengt Ragnemalm, alla på institutionen för medicinsk teknik på LiU.

Det intelligenta stetoskopet spelar in ljuden som sedan analyseras via en webbtjänst i mobiltelefonen. En mer avancerad signaltolkning kan kopplas in vid behov och man kan också få personlig experthjälp.

- Till en början vill vi erbjuda det intelligenta stetoskopet till vårdcentralerna för att de ska kunna ta hand om och analysera misstänkta hjärtproblem. Ett blåsljud i hjärtat behöver inte betyda att något är fel och på det här viset kan vi minska såväl oron för patienterna som antalet som skickas till sjukhusen för ultraljudsundersökning, säger Per Ask.
 

Egentligen kan man också använda stetoskopet på sig själv hemma.
- Tekniskt skulle det fungera, men det måste finnas någon som snabbt kan ta hand om resultatet också och ge vård där det behövs, säger Per Ask.

Det intelligenta stetoskopet är en av drygt 30 produkter som passerat prototypstadiet inom projektet NovaMedtech och det utvärderas nu av ett av de deltagande medicinteknik-företagen.

Målet för NovaMedtech är att ta fram innovativ medicinsk teknik som effektiviserar och förbättrar vården. Det sker i samarbete mellan akademi, näringsliv och sjukvård i Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län och har, förutom de nya produkterna, hittills också resulterat i fem nystartade företag.

Per Ask är en av initiativtagarna till projektet, som finansieras från EUs strukturfonder och som just fått finansiering för ytterligare tre år.

Text: Monica Westman Svenselius
 


2011-08-01Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08