Göm menyn

Professor emeritus Per Bjurulf har avlidit

Det är med sorg Linköpings universitet tagit emot beskedet att professor emeritus Per Bjurulf avlidit efter en längre tids sjukdom. Han blev 79 år.
 

Per Bjurulf kom till den dåvarande universitetsfilialen i Linköping 1969 som den förste professorn i socialmedicin. Redan under sin inledande tid vid fakulteten engagerade han sig i uppbyggnaden av infrastruktur för forskning och undervisning. Han var 1969-1973 utbildningsnämndens ordförande och samtidigt prodekanus.
 
I början av 1980-talet var han en av ledarna bakom Hälsouniversitetet, som stod färdigt 1986. Under HU:s uppbyggnad var han linjenämndsordförande (1980-84). Därefter var han dekanus vid Hälsouniversitetet 1987-1991.

Per var en pionjär inom svensk socialmedicin och hade ett brett forskningsintresse. Han handledde ett tjugotal forskarstuderande med skilda yrkesbakgrunder till doktorsexamen och idag är sju av hans doktorander professorer.

Han hade också ett stort internationellt intresse och var drivande då HU blev fullständig medlem i världsnätverket Towards unity for health och initiativtagare till samarbetet med Moi university, Kenya. Med sitt glasklara intellekt och engagemang var han en förebild som akademisk ledare och en uppskattad kollega.
 

HU genom Mats Hammar, Inger Sandström, Toomas Timpka
(utdrag från minnesord publicerade den 26 juli)


2011-07-30Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08