Göm menyn

Lars-Ove Dahlgren har avlidit

Professor Lars-Ove Dahlgren har gått ur tiden efter en tids sjukdom. Lars-Ove Dahlgren var professor vid IBL vid filosofiska fakulteten, LiU, men har varit oerhört betydelsefull för Hälsouniversitetets pedagogiska utveckling och forskning alltsedan vår tillblivelse. Han har under ett antal år varit formellt knuten till HU via Pedagogiskt centrum för att stödja utvecklingen och forskningen inom området medicinsk pedagogik. Lars-Ove har troget varje termin sedan starten 1986 introducerat alla våra studenter i HEL 1-kursen om vad kunskap, lärande och PBL är. Dessutom har han varit delaktig i otaliga seminarier, kurser och utbildningar där vi fått del av hans omfattande och djupa erfarenheter och kunskaper om pedagogik.

Vi inom Hälsouniversitetet är djupt tacksamma för allt Lars-Ove bidragit med och vi delar hans familjs sorg och saknad.

 

HU gm Mats Hammar


2011-07-01Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08