Göm menyn

42 nya miljoner till NovaMedTech

Fem nystartade företag och 34 prototyper som nått fram till kommersialisering på mindre än tre år är några av resultaten från medicinteknik-satsningen NovaMedTech. Satsningen får nu fortsatt finansiering, bland annat från EUs strukturfonder.

42 kontanta miljoner, varav 29 miljoner från EUs strukturfonder, och ytterligare ett antal miljoner i form av nedlagt arbete, gör det nu möjligt att med full fart fortsätta satsningen NovaMedTech.

Projektet startades 2008 för att få fram innovativ medicinsk teknik som förbättrar och individanpassar vården. Man har också arbetat mot ett antal tuffa och konkreta mål, bland annat för hur många nya företag som ska startas och hur många produkter som ska ut på marknaden.


Efter de första tre åren har de flesta målen uppfyllts och några med råge. Bland annat har det hunnit startas fem nya företag, ett par till är på gång, och inte mindre än 34 prototyper har tagits fram för kommersialisering.

- Vi fick en mycket bra utvärdering av Tillväxtverket och det är extra roligt att vi nu fått förtroende att fortsätta, säger Peter Hult, projektledare för NovaMedTech och verksam på institutionen för medicinsk teknik på Linköpings universitet.

Med pengarna följer också ett antal nya mål, exempelvis ska 12 nya produkter ha nått ut på marknaden om tre år och 20 nya företag ska ha startats.

- Vi är lite kaxiga och sticker ut hakan här, för det är tuffa mål, säger Peter Hult.
 

Under den första treårsperioden av projektet byggde man upp strukturer och nätverk och de kommande tre åren ska fokus läggas på den sista pusselbiten, entreprenörskapet och hur man får ut produkter på marknaden.

- Men att nå de konkreta målen är inte det viktigaste, utan att vi nu får fram en modell och utvecklar verktyg för hur man tar innovationer ut till marknaden - även i fortsättningen, säger han.

Projektet drivs i samverkan med ett stort antal aktörer inom akademi, näringsliv och sjukvård i Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län.

På LiU har även Per Ask, professor på institutionen för medicinsk teknik, varit starkt drivande i projektet.

EUs strukturfonder satsar nu 29 miljoner kronor i tre år, till det kommer motfinansiering från bland andra Regionförbundet, Länsstyrelsen, akademi och industri med 13 kontanta miljoner och ytterligare ett antal miljoner i form av nedlagt arbete.
 

Text: Monica Westman Svenselius
 

 


2011-06-28Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08