Göm menyn

Astma vanligare bland för tidigt födda

För tidigt födda barn löper större risk att behöva medicinera för astma än barn som fötts efter fullgången graviditet. Det gäller även barn som är födda så lite som en dryg vecka för tidigt, visar en färsk svensk studie.

Tidigare i år publicerades en annan svensk studie som visade på en ökad risk att få astma för barn som fötts mycket tidigt, mellan den 23:e och 27:e graviditetsveckan. Dock fann man inte någon ökad risk efter den 27:e veckan. Men i en ny undersökning av fler än en miljon svenska barn i åldrarna mellan sex och 19 år, ställs de resultaten på ända.

Det visar sig nämligen att risken för att behöva medicinera för astma ökar stadigt i takt med det minskande antalet veckor i livmodern. Forskarna ser en ökad risk även för barn som fötts i 37:e eller 38:onde graviditetsveckan, jämfört med om modern gått hela tiden ut.

- Varje vecka i livmodern verkar vara viktig för att minska risken för att barnet ska få astma senare i livet. Det betyder till exempel att man bör undvika att avsluta en graviditet före beräknat datum så långt det är möjligt, säger Hartmut Vogt, specialistläkare på Barn- och Ungdomssjukhuset i Linköping. Han är också doktorand på institutionen för klinisk och experimentell medicin på Hälsouniversitetet, LiU, och en av dem som arbetat med studien.

Han säger också att forskarlaget blev förvånade över att även barn födda vecka 37-38 löper en högre risk än barn som burits tiden ut.

- Men det är också rimligt att tro att den gradvisa utvecklingen av lungorna under hela fosterlivet har betydelse, även under de sista graviditetsveckorna, säger han.

Forskarna har hämtat underlaget för studien från socialstyrelsens officiella hälsoregister, och de har undersökt drygt 1,1 miljoner barn mellan sex och 19 år. De har också tagit reda på hur många av barnen som fått utskrivet minst en omgång inhalationssteroider (astmamedicin) under 2006, vilket var 4,9 procent av pojkarna och 3,8 procent av flickorna. Detta har sedan satts i relation till antalet graviditetsveckor.

Sannolikheten för att barnet behövde astmamedicinen var högre i alla kategorier för graviditeter som låg under 39 veckor och den ökade alltså i takt med det minskade antalet veckor i livmodern. Det gäller både flickor och pojkar och även med hänsyn tagen till ett antal andra faktorer, exempelvis om förlossningen skett med kejsarsnitt eller om modern har rökt under graviditeten.

Undersökningen visar också att risken minskar med barnets ökande ålder.

Resultatet av studien, som utförts av Hartmut Vogt, Linköpings universitet, Karolina Lindström och Anders Hjern, Karolinska Institutet och Lennart Bråbäck, Umeå universitet, har publicerats i tidskriften Pediatrics och även uppmärksammats internationellt av nyhetsbyrån Reuters Life.

Text: Monica Westman Svenselius


2011-06-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08