Göm menyn

Störd sömn vanlig hos dialyspatienter

Långt mer än hälften av alla patienter med hemdialys lider av sömnproblem. Med individuella råd och sömnhygien kan deras sömn förbättras avsevärt, visar en aktuell avhandling i omvårdnadsvetenskap.

Dialyssköterskan Pia Yngman-Uhlin har studerat sömnproblemen hos patienter med dialys i hemmet, så kallad bukhinnedialys.
- Jag har följt den här patientgruppen i tio år säger hon. De sköter själva sin dialys i hemmet och har ett stort egenvårdsansvar. Det gör det extra problematiskt om de ständigt är uttröttade.

Tidigare studier visar på sömnproblem hos mellan 60 och 85 procent av den här patientgruppen, vilket stämmer väl med Pia Yngman-Uhlins egen studie. Hennes studie visar också att 89 procent lider av så kallad fatigue, långvarig trötthet.

Med individuellt anpassad rådgivning kan sömnen förbättras avsevärt. I en mindre studie, på nio patienter, undersökte hon effekterna av att arbeta med så kallad sömnhygien. Det är önskvärt att hitta andra metoder än sömntabletter, säger hon.

- De tar redan många mediciner med risker för biverkningar. Vi vill inte gärna att de ska ta ännu fler.

Istället fick patienterna råd om att
öka sina aktiviteter utomhus dagtid, även om de kände sig trötta. De fick också restriktioner på hur mycket och när de fick sova under dagen och rådet att inte dricka kaffe för sent på dagen. Några började använda öronproppar nattetid.

Och resultaten uteblev inte. För tre av de nio patienterna förbättrades sömnen, och alla nio rapporterade några framsteg.

- Deras sömn kan kanske aldrig bli perfekt, men även en något förbättrad sömn är värt att arbeta för, säger Pia Yngman Uhlin.
 

Text: Anika Agebjörn
 


2011-05-20Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08