Göm menyn

Gemensam satsning på neurobiologi

Demens, Parkinsons, alkoholism, epilepsi – många vanliga och drabbande sjukdomar beror på att hjärnan inte fungerar som den ska. Nu gör Hälsouniversitetet och Universitetssjukhuset en kraftsamling kring neurologisk forskning.

Fredrik Elinder.-Vi vill bygga upp en så bra neuroverksamhet som möjligt, från en bred plattform. På andra universitet görs smalare satsningar, till exempel på en viss sjukdom, men vi har funnit att det här är den bästa strategin för Linköping, säger Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi och samordnare för det nystartade Linköping Neurobiology Center.

Det började med en ansökan till utlysningen av nationella strategiska forskningsmiljöer. Då blev det inga pengar, men ansökan fick ändå en bra utvärdering av de internationella bedömarna. Det ledde till att landstinget och HU gick in med en särskild satsning på sex miljoner kronor per år i fem år.
 

Centrumet omfattar nu 18 forskargrupper med tillsammans 80-90 forskare. Nio professorer ingår i styrgruppen. De nya pengarna ska inte användas till enstaka projekt utan för att bygga upp en kritisk massa och stärka samarbetet mellan olika grupper.
Bland annat vill man öka interaktionen mellan neuroforskare vid LiU genom regelbundna aktiviteter.
Forskarna ska också ha en tydligare infrastruktur med gemensam tillgång till apparatur och en anställd expert för att sänka trösklarna för mer avancerade experiment.
Andra satsningar är deltagande vid rekrytering av seniora forskare och ett postdoc-program för att genom internationell rekrytering få mer kvalificerad kompetens. I den första postdoc-omgången handlar det om elva personer från tio länder.
 

Några profilområden inom centret är beroendeforskning, nervcellsutveckling och neurodegeneration.
-Vi är ganska spretiga, det är en svaghet. Men de närmaste fem åren kommer det att visa sig vilka områden som är starkare än andra, och vilka som kanske faller ifrån. Vår uppgift är inte att styra inriktningen utan att vara olja i maskineriet, säger Fredrik Elinder.

Text: Åke Hjelm
Foto: Kia Roman, Mediaspjuth


 


2011-05-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08