Göm menyn

Bakslag för diabetesvaccin

En stor europeisk studie som testar vaccinet Diamyd mot diabetes typ 1 kan hittills inte påvisa att behandlingen är effektiv.

Efter 15 månaders uppföljning hade behandling med Diamyd ingen effekt jämfört med en kontrollgrupp som inte fick någon behandling alls. Den egna insulinproduktionen påverkades inte av vaccinet.

Studien genomförs i nio europeiska länder på 320 patienter i åldrarna tio till 20 år som nyligen fått diagnosen typ 1-diabetes.

– Det är en stor besvikelse att studien inte uppnådde signifikant effekt. Även om behandlingen kan ha god effekt i enskilda fall så är det troligen inte möjligt att komma ut med ett läkemedel på basen av denna studie, säger Johnny Ludvigsson, professor emeritus i pediatrik vid LiU och ansvarig för studien.
 

Johnny Ludvigsson och hans kolleger publicerade i oktober 2008 en studie på 70 nyligen insjuknade barn som visade att den egna insulinproduktionen bibehölls i högre utsträckning med hjälp av två injektioner med Diamyd. Med den europeiska studien ville man veta om fler injektioner med Diamyd kunde ge ännu bättre effekt, men resultaten är hittills nedslående.

Studien fortsätter i ytterligare 15 månader och görs i fas III, den fas där de sista kliniska studierna på människor görs innan en ansökan om läkemedlets registrering kan lämnas in.
 

Trots besvikelsen över denna studies resultat menar Johnny Ludvigsson att behandling med enzymet GAD och andra autoantigen mycket väl kan bli framgångsrik i framtiden. GAD är det enzym som det svenska företaget Diamyd använder i vaccinet som nu testas.

– Nu återstår mycket arbete för att analysera resultaten och reda ut om behandlingen fungerar för vissa patientgrupper. Studierna vid LiU är mer värdefulla än någonsin för att kunna analysera vilka som svarar och vilka som inte svarar på behandlingen, säger Johnny Ludvigsson.

Han tillägger att behandlingen hittills har varit mycket säker och inte lett till några biverkningar.

En liknande stor studie pågår i USA och presenterar resultat under 2012. Även TrialNet, ett internationellt nätverk av forskare i typ 1-diabetes, genomför just nu en studie i USA.
 

Text: Birgitta Weibull
 

 


2011-05-12Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08