Göm menyn

Läkar- och sjukgymnastprogrammet mest sökta

Över 4 300 personer har sökt läkarprogrammet på Hälsouniversitetet inför hösten. Det gör utbildningen till en av landets tio mest sökta. Även sjukgymnastprogrammet står högt i kurs med drygt nio konkurrerande förstahandssökande per plats.

Sett till det totala antalet sökande toppas LiU-listan av läkarprogrammet med 4375 sökande, vilket gör att programmet tillhör landets tio mest sökta utbildningar. 
Därefter följer civilekonomprogrammet med 3974 sökande, som därmed kvalar in på topp 20-listan. Det visar den färska antagningsstatistiken från VHS.


Söktrycket till LiU hösten 2011 har minskat något. 36 956 personer har sökt utbildning på LiU, nästan exakt ett tusen färre jämfört med hösten 2010. När det gäller landet som helhet har ansökningarna i år däremot återigen slagit rekord, upp 2 procent till totalt 346 230 anmälningar.

Lärarutbildningarna vid LiU har klarat sig ovanligt bra i jämförelse med andra lärosäten. Totalt sett har ansökningarna här minskat med 14 procent – för LiU:s del stannade nedgången på tre procent. För de mest drabbade högskolorna Skövde, Jönköping och Södertörn är tappen så stora som 55, 46 respektive 42 procent.
 

Ekonomi, juridik och medicin ligger i topp i landet när det gäller förstahandsvalet för de som sökt en utbildning till hösten, enligt en sammanställning från Verket för högskoleservice, VHS. Av de utbildningar som sökts i första hand finns flertalet vid landets stora lärosäten.

För LiU:s del toppas listan av förstahandssökande per plats av utbildningen till sjukgymnast där drygt nio personer konkurrerar om varje plats. Därefter följer psykologutbildningen med 7,9 förstahandssökande per plats, civilingenjörsprogrammet design och produktutveckling 6,4, läkarprogrammet 6,0 och utbildningen i Möbeldesign på Malmstens har 5,8 förstahandssökande per plats.
  

Text: Gunilla Pravitz /Karin Allander

 

Topplistan över totala antalet sökningar till landets läkarutbildningar

  • Karolinska institutet, 5 294 sökande.
  • Uppsala universitet, 4 933 sökande.
  • Göteborgs universitet, 4 732 sökande.
  • Linköpings universitet, 4 375 sökande.
  • Umeå universitet, 4 170 sökande.
  • Örebro universitet, 4162 sökande.
  • Lunds universitet, 3 914 sökande.

2011-04-27Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08