Göm menyn

Kreativt samarbete mellan läkar- och psykologstudenter

Depressionsbehandling handlar både om medicin och psykologi. Det var ett lyckat drag att göra fördjupningsarbetet ihop, tycker läkarstuderande Caroline Lyssarides och psykologdoktoranden Robert Johansson, vid Linköpings universitet.
– Med olika perspektiv har vi mycket att vinna på att samarbeta, säger Caroline Lyssarides.


Kreativt samarbete.Det var handledaren Andréas Rousseau som kopplade ihop läkarstudenten och
psykologstudenterna som ville undersöka nästan samma sak. Tillsammans gjorde de en studie på internetbehandling vid depression, där en viktig del var att bedöma de patienter som hade sökt projektet.

– Det var givande att höra olika infallsvinklar på gemensamma problem. Till exempel
gav det mig nya tankar om samtalsteknik, säger Caroline Lyssarides.


Hon går nionde terminen på läkarprogrammet och är intresserad av att arbeta mer med depressionsbehandlingar. Hon gjorde sitt fördjupningsarbete på läkarprogrammet och studerade då personlighet vid nedstämdhet.

Robert Johansson skrev magisteruppsats inom psykologprogrammet om hur den genomförda behandlingen fungerade, och har nu fortsatt undersökningarna på patientgruppen som doktorand vid psykologiska institutionen. Han tycker också att att samarbetet var lyckat.

– Det var väldigt kreativt och bra att samarbeta i bedömningsprocessen. Med många
patientintervjuer och flera perspektiv, blev det en seriös undersökning, säger han.

 

Resultaten visade att så kallad ”skräddarsydd” internetbehandling med KBT fungerade lika bra som vanlig KBT eller antidepressiv medicin.

Carolines studie visade hur olika personlighetsmönster ser ut för deprimerade individer. Ett stort arbete bestod i att telefonintervjua de drygt 150 patienterna för en diagnostisk bedömning – både ur psykologisk och medicinsk synvinkel.

Studien genomfördes av studenterna Robert Johansson, Caroline Lyssarides, Magnus
Sjögren och Elin Sjöberg, samt en rad andra medarbetare. Professor Gerhard Andersson
var projektledare och handledare för psykologstudenterna. Handledare för Caroline och
medicinskt ansvarig var Andréas Rousseau.
 

Text: Maria Carlqvist

 


2011-04-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08